Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lärande för hållbar utveckling

KTHs vision för åren 2024-2028 lyder "Vi tar ledningen för en hållbar samhällsutveckling". De utexaminerade studenterna från KTH ska vara drivande krafter i samhällets och teknikens utveckling och utbildningarna ska stimulera till självständigt tänkande, kreativitet och en nyfiken och kritisk blick på befintlig teknik. De nya ingenjörerna och arkitekterna ska utveckla lösningar som innebär både innovationer och förbättringar med en tydlig social dimension, en tydlig fokusering på hållbarhetsfrågor och för vissa även en konstnärlig dimension.

KTH utbildar morgondagens praktiker, beslutsfattare och ledare

Studenterna som examineras från KTH arbetar inom myndigheter, organisationer, näringsliv mm. I KTHs policy för hållbar utveckling poängteras att KTH ska ”Erbjuda utbildning av högsta kvalitet som utrustar framtidens yrkesverksamma med kunskap, engagemang, kritiskt tänkande och praktiska verktyg som gör att de kan bidra till ett hållbart samhälle. Uppmuntra, utbilda och skapa förutsättningar för medarbetare och studenter till att bidra till en hållbar utveckling i och utanför verksamheten.”

De utexaminerade ingenjörerna och arkitekterna förutsätts kunna aktivt bidra till hållbar samhällsutveckling direkt efter examen. Dessa färdigheter säkerställs via examination enligt Högskoleförordningen (1993:100) .

Kunskap och färdigheter relaterat till hållbar utveckling efterfrågas av studenterna

Kunskaper och färdigheter inom hållbar utveckling efterfrågas av både studenter och arbetsgivare. Resultaten från de senaste årens karriärenkäter  visar att förmågan att göra bedömningar med hänsyn till hållbar utveckling inom ens arbetsuppgifter blir allt viktigare. I dessa enkäter har också önskemål om mer praktik, studiebesök, föreläsare från näringslivet, kontakt med näringslivet, mer projektarbeten, mer fokus på hållbar utveckling och större ”verklighetsförankring” framförts.