Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lärandeaktiviteter och examination

Här presenteras några exempel på lärandeaktiviteter som var för sig, eller tillsammans, kan användas inom undervisningen kring hållbar utveckling.

Vilket sätt som hållbar utveckling bäst lärs ut på varierar med nivån på kursen, ämnet i fråga, lärandemål, studentsammansättning samt lärarens egen undervisningsstil. Det går därför sällan att kopiera lärandeaktiviteter från andra kurser rakt av. Däremot kan de exempel som listas i Verktygslådan fungera som en källa till inspiration. 

Post-it-lappar på ett bord