Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Programvaror

Ett antal IT-verktyg används för undervisningen inom miljö och hållbar utveckling på KTH, nedan listas några exempel.

Eco Audit Tool, Granta Design

Miljömål blir allt viktigare inom ingenjörskonst och design. Du kanske vill begränsa produktens koldioxidavtryck, minska energiförbrukningen, minska avfallet och utsläppen eller välja sättet det bortskaffas. För att göra detta behöver du snabba uppskattningar av koldioxidutsläppen och energianvändningen för varje livsfas.

Eco Audit Tool är ett tilläggsverktyg till Granta Selector som hjälper dig att hantera sådana mål. Den bygger på Grantas miljödata för att kvantifiera miljöpåverkan från viktiga livsfaser för materialet, vilket hjälper till att identifiera de mest betydande miljökostnaderna och därmed fokusera på de områden som kan leda till de största förbättringarna.

Läs mer om Granta Selector (grantadesign.com)

Programvaran används bl a i undervisningen kring eko-design. Vid frågor kontakta Anna Hedlund Åström (hedlund@md.kth.se) , Institutionen för Maskinkonstruktion, KTH.

CES EduPack, Granta Design

Förståelse för material, hur de bearbetas och deras påverkan på produkternas tekniska, ekonomiska och miljömässiga beteende är grundläggande. CES EduPack är en unik uppsättning undervisningsresurser som stöder materialutbildning över teknik, design, vetenskap och hållbar utveckling.

Läs mer om CES EduPack (grantadesign.com)

Programvaran används bl. a. i undervisningen i materialvetenskap. Vid frågor kontakta Anders Eliasson (anderse@kth.se) , Institutionen för Materialvetenskap, KTH.