Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Diskussionsövningar

Hållbar utveckling är ett värdeladdat begrepp som karaktäriseras av mål- och intressekonflikter. Genom diskussionsövningar får studenterna reflektera, ta ställning och argumentera för och emot olika prioriteringar och strategier för att uppnå hållbar utveckling.

Fish bowl

En skål med vatten och en skål med guldfiskar. En guldfisk hoppar från fiskskålen till vattenskålen.

Fish bowl är en aktivitet som syftar till att aktivera samtliga studenter i klassrummet i diskussion och reflektion. Aktiviteten går till så att du som lärare formulerar två ståndpunkter inom ett specifikt ämne. Dela sedan in studenterna i grupper om 4-5 och ge hälften av grupperna den ena ståndpunkten och den andra hälften den andra. Be dem sedan komma på argument för ståndpunkten. Meddela i början av övningen att en slumpvis utvald student från varje grupp ska presentera argumenten. När grupperna formulerat sina argument slumpar du (på valfritt sätt) fram en student från varje grupp som får komma fram och sätta sig i en panel som sedan argumentera för och emot de olika ståndpunkterna.

Vad behöver göras idag för att våra barnbarn ska få ett gott liv?

Vuxenhand och barnhand håller varandra, bakgrund är gröna blad

En diskussionsövning som vi har använt i olika sammanhang för att väcka intresse för Hållbar Utveckling och vad ingenjörer kan göra för att främja en sådan utveckling är en diskussionsövning utifrån temat Vad behöver göras idag för att våra barnbarn ska få ett gott liv?

Studenter i grupper om 4-5 personer får vardera 5 post-it lappar, där de får skriva ner vad de anser är de viktigaste åtgärderna som behöver genomföras idag för att kommande generationer ska få ett gott liv. Därefter grupperar studenterna gruppens post-it lappar genom att karakterisera vilka områden som åtgärderna ska genomföras inom (t ex energi, utbildning). Grupperingen kan göras på ett blädderblock eller direkt på tavlan (beroende på antalet studenter). Denna gruppdiskussion pågår ca 20 minuter. Det finns olika varianter på karakteriseringen. Studenterna kan få kategorisera de aktiviteter som kommit fram utifrån tre dimensioner av Hållbar Utveckling och se om de överlappar varandra. En annan variant är att styra diskussionen så att studenterna främst ska besvara frågan med tyngdpunkt på vilka möjligheter de ser utifrån sin framtida yrkesroll.

Diskussionen fångas upp genom att varje grupp ”redovisar” vad de har kommit överrens om, vilket leder till en reflektion/diskussion i den stora studentgruppen. Denna diskussionsövning kan sannolikt appliceras på alla ingenjörsutbildningar. För erfarenhetsutbyte och frågor om denna övning kontakta Emma Strömberg (emmast@kth.se) , Institutionen för fiber och polymerteknologi.