Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Systemanalysbaserade lärandeaktiviteter

Hållbar utveckling karaktäriseras av olika slags relationer så som beroenden, synergier och konflikter. Systemanalysbaserade lärandeaktiviteter hjälper studenten att öva på att hantera denna typ av komplexitet.

I vissa kurser är metoden själva fokus medan andra inkluderar den som en del av exempelvis ett projektarbete. Hållbar utveckling karaktäriseras av olika slags relationer så som beroenden, synergier och konflikter. Sammantaget ger dessa relationer upphov till komplexitet. För att dra nytta av synergier, eller för att undvika att lösningar på vissa hållbarhetsproblem ger upphov till negativa konsekvenser för andra hållbarhetsaspekter, är det viktigt att lära sig att hantera denna komplexitet. Vid sidan av särskilda metoder och verktyg som livscykelanalys så kan systemtänkande även övas genom enklare kartläggningsövningar. Även aktörs eller intressentanalys ("stakeholder analysis") är en sorts systemtänkande. 

För flera exempel på systemanalysbaserade lärandeaktivteter, kontakta KTH Sustainablity Office: sustainability@kth.se