Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Quizz

Quizz-baserade diskussioner och självtest kan vara andra exempel på lärandeaktiviteter som kan introducera hållbarhetfrågeställningar i undervisningen.

Ekologiskt fotavtryck

En läraktivitet som knyter an till frågan om Hållbar Utveckling kan kvantifieras, och i så fall med vilka mått är en övning runt ekologiska fotavtryck. Genom att låta studenten pröva flera olika beräkningsapplikationer och göra noteringar om sina resultat - inleds snabbt en vidare diskussion om vilka aktiviteter och data som återspeglas i det ekologiska fotavtryckets storlek, men också styrkor och svagheter med dessa individbaserade mått. Det finns många exempel på webbsidor där studenten kan testa sitt ekologiska fotavtryck. Här följer några:
WWF: How big is your environmental footprint? (wwf.org)  
SEI: Min klimatpåverkan (minklimatpavarkan.se)

Men det finns även appar att ladda ner för olika enheter.

Vilken hållbarhetstyp är du?

Genom att låta studenterna svara på en quizz (ett frågeformulär med flervalsfrågor), exempelvis "Vilken hållbarhetstyp är du?" och sedan diskutera svaren två och två eller i större grupper kan olika perspektiv och prioritreingar synliggöras och ställas mot varandra. Genom att be studenterna enas om ett svar per fråga övas ställningstagande och argumentationsteknik. Det är en fördel om studenterna först får fylla i quizzen enskilt då detta underlättar ett eget ställningstagande.

Quizzen "which sustainability discourse are you" på den engelska versionen av denna sida