Till innehåll på sidan

Professorsinstallation 2022 vid KTH

Efter två år av pandemi var det så äntligen dags för installation av KTH:s professorer 2020 och 2021.

Inledning

Ceremonin hölls på Musikaliska vid Nybroplan och inleddes med att KTH:s rektor professor Sigbritt Karlsson hälsade alla närvarade välkomna och höll därefter ett inledande tal.

Installation

På grund av pandemin har det inte genomförs någon installation under två år. Två årskullar professorer installerades därför 2022, först professorer 2020 och därefter professorer 2021. Professorerna välkomnades en och upp på scenen för att presenteras med en film och därefter motta diplom och applåder. 

Minnesstund

En minnesstund hölls för professor Oskar Wallmark som kort efter sitt tillträde som professor avled. Talare var professor Stefan Östlund. 

Prisutdelning

Janne Carlssons stipendium för akademiskt ledarskap 2021 delades ut av dekanus Anders Forsgren. Mottagare var biträdande professor och prefekt Josefina Syssner, Linköpings universitet. 

KTH:s guldmedalj i industrisamverkan 2021 delades ut av prorektor Mikael Östling. Mottagare var Henrik Henriksson, VD på H2 Green Steel. 

KTH:s stora pris 2021 delades ut av KTH:s styrelseordförande Pia Sandvik. Mottagare var klimatforskare Johan Rockström. 

Musik

Under ceremonin underhöll KTH:s akademiska kapell under ledning av Director musices Mats Janhagen. 

Inramning

Ceremonin leddes av KTH:s övermarskalkar Hugo Hildingsson och Ebba Flykt. THS fanborg ledde ut- och inmarsch. 

Banketten

Banketten avnjöts i Spegelsalen på Grand Hôtel. 

Middagstalare