Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Finite Element simulations: computations and applications to aerodynamics and biomedicine

Tid: Fr 2020-12-11 kl 14.00

Plats: Zoom link for online defence (English)

Ämnesområde: Datalogi

Respondent: Massimiliano Leoni , Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST), Basque Center for Applied Mathematics

Opponent: Assistant Professor David Kamensky, University of California San Diego

Handledare: Johan Hoffman, Numerisk analys, NA

Exportera till kalender

Abstract

    Partiella differentialekvationer kan användas för att beskriva ett stort antal fenomen av praktiskt intresse.    Vanligtvis krävs enorma simuleringar på superdatorkluster för att hitta deras lösningar.    I synnerhet vid arbete med turbulent flöde.    Dessa simuleringar är så resurskrävande att utan specialbehandling så är de ohanterbara och kräver manuella modelleringsingrepp.    Denna avhandling består av två huvuddelar.    Först utforskar vi nya riktningar i turbulensmodellering och simulering av turbulent flöde.    Vi använder oss av en adaptiv finit elementmetod och en modell med  oändliga \emph{Reynoldstal} för att reducera beräkningskostnaden för annars ohanterbara simuleringar.    Avhandlingen visar att vi lyckats utföra tidsberoende beräkningar av turbulent flöde vid väldigt höga Reynoldstal, vilket är en av de stora utmaningarna i modern aerodynamik.    Den andra delen i denna avhandlingen fokuserar på biomedicinska tillämpningar.    Vi har utvecklat en modell för radiofrekvensablation, ett populärt medicinskt ingrepp som är del i behandlingen av ett flertal sjukdomar, inklusive arytmi.    Vår modell överträffar befintliga modeller på flera punkter.    Mest markant genom att noggrant approximera  konfigurationens geometri, vilket är väsentligt för att korrekt kunna reproducera fenomenets fysik.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-285936