Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Towards Decentralized Graph Learning

Tid: Fr 2023-06-09 kl 09.00

Plats: Sal-C, Kistagången 16

Språk: Engelska

Ämnesområde: Informations- och kommunikationsteknik

Respondent: Lodovico Giaretta , Programvaruteknik och datorsystem, SCS

Opponent: Professor Márk Jelasity, Department of Algorithms and AI, University of Szeged, Hungary

Handledare: Associate professor Sarunas Girdzijauskas, Programvaruteknik och datorsystem, SCS; Professor Henrik Boström, Programvaruteknik och datorsystem, SCS; Leila Bahri, Programvaruteknik och datorsystem, SCS, Scania AB

Exportera till kalender

QC 20230517

Abstract

Dagens metoder för maskininlärning (ML) har vanligtvis antingen en centraliserad eller federerad arkitektur. Dessa arkitekturer kan dock inte lätt hålla jämna steg med några av de utmaningar som introducerats av de senaste trenderna, som till exempel ökningen av antalet IoT-enheter, ökad medvetenhet om integritets- och säkerhetskonsekvenserna av omfattande datainsamling samt ökningen av grafstrukturerad data och Graph Representation Learning. System baserade på antingen direkt datainsamling eller federerad inlärning innehåller centraliserade, privilegierade system som kan vara flaskhalsar och riskerar bli kritiska sårbarhetspunkter. Samtidigt måste användarna lita på integritetsskyddet och säkerhetspraxis som finns. Kombinationen av dessa problem leder i slutändan till ett ineffektivt nyttjande av data, eftersom möjligheter att utvinna insikter från tillgänglig data inte utnyttjas och därmed inte realiserar de fulla samhällsnyttorna som är möjliga med avancerad dataanalys och ML.

I denna avhandling argumenterar vi för ett paradigmskifte mot en helt decentraliserad och tillitslös arkitektur för integritetsmedveten Graph Representation Learning, som använder Gossip Learning och andra gossip-baserade peer-to-peer-tekniker för att uppnå höga nivåer av skalbarhet och motståndskraft, samtidigt som den minskar risken för integritetsläckor. Vi identifierar och driver sedan tre viktiga forskningsinriktningar som är nödvändiga för att uppnå vår vision; att lyfta orealistiska antaganden om Gossip Learning, identifiera och utveckla specifika användningsfall som möjliggörs eller förbättras av gossip-baserad decentralisering, samt övervinna hindren för utplacering av decentraliserad utbildning och inferens för Graph Representation Learning modeller.

Baserat på dessa nyckelriktlinjer våra bidrag är följande. Först analyserar vi robustheten i Gossip Learning när flera orealistiska men ofta antagna villkor upphävs. Vi utnyttjar sedan Gossip Learning och gossip-baserade peer-to-peer-protokoll mer generellt i tre användningsfall: kollaborativ inlärning av differentiellt privata Naive Bayes-klassificerare över entiteter med känslig användardata; byggandet av decentraliserade datamarknadsplatser som bevarar integriteten; samt utveckling och decentralisering av IoT-botnätdetekterings\-system i ett tidigt skede baserade på Graph Representation Learning. Slutligen introducerar vi ett allmänt ramverk för helt decentraliserad utbildning av Graph Neural Networks, som eliminerar de typiska kraven för dessa modeller för att få tillgång till icke-lokal information under träning och inferens.

Kombinationen av dessa bidrag tar bort stora hinder mot decentraliserad grafinlärning, och öppnar också en ny forskningsriktning som syftar till att vidareutveckla och optimera den helt decentraliserade utbildningen av Graph Representation Learning modeller.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-327016