Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Energy and Delay-aware Communication and Computation in Wireless Networks

Tid: Fr 2020-03-06 kl 10.00

Plats: Sal B, Electrum 229, Sal B, Kista (English)

Ämnesområde: Informations- och kommunikationsteknik

Licentiand: Meysam Masoudi , Kommunikationssystem, CoS

Granskare: Dr. Massimo Condoluci, Ericsson Research, Kista, Stockholm.

Huvudhandledare: Cicek Cavdar, Radio Systems Laboratory (RS Lab)

Exportera till kalender

Abstract

Antalet anslutna enheter till nätverk ökar. Det finns olika trender som mobil edgecomputing (MEC) och low power wide area-nätverk (LPWAN) som har blivit intressantai trådlösa nätverk. Därför står trådlösa nätverk inför nya utmaningar som ökadenergiförbrukning. I den här avhandlingen beaktar vi dessa två mobila nätverk. I MECavlastar mobila enheter sina bearbetningsuppgifter till centraliserad beräkningsresurser (”molnet”). I avhandlingensvarar vi på följande fråga: När det är energieffektivt att avlasta dessa beräkningsuppgifter till molnet?Vi föreslår två algoritmer för att bestämma den rätta tiden för överflyttning av beräkningsuppgifter till molnet.I LPWANs, antar vi att det finns ett mycket stort antal enheter av olika art som kommunicerar mednätverket. De använder s.k. ”Grant-free”-åtkomst för att ansluta till nätverket, där basstationerna inte ger explicita sändningstillstånd till enheterna. Denanalytiska modell som föreslås i avhandlingen utgör ett verktyg för att utvärdera sådana samexistensscenarier.Med verktygen kan vi analysera olika systems prestanda när det gäller framgångssannolikhet, fördröjning och batteriershållbarhetstid.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-268054