Till innehåll på sidan

Non-metallic inclusions in pipeline steels and their effect on the corrosion resistance

Tid: Fr 2022-06-10 kl 10.00

Plats: Sefström, Brinellvägen 23, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/webinar/register/WN_xq2xztzxTEGeEDnoSsI2og

Språk: Engelska

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Licentiand: Elena Sidorova , Processer

Granskare: Professor Emeritus Lauri Holappa, Aalto University (Helsinki).

Huvudhandledare: Docent Andrey Karasev, Processer; Professor Pär Jönsson, Processer

Abstract

Sammanfattning

Denna avhandling fokuserar på påverkan av icke-metalliska inneslutningar på korrosion i stålprover tagna under olika delar av ståltillverkningsprocessen för tillverkning av rör. Den ektrolytiska extraktionstekniken användes för att extrahera dessa inneslutningar från stålprover och därefter undersöka dem med användande av svepelektronmikroskopi i kombination med energidispersiv spektroskopi. Detta angreppssätt möjliggjorde tredimensionella studier av olika icke-metalliska inneslutningar i två lågkolhaltiga kalciumbehandlade metallprover som används för tillverkning av rör. Modifieringen av inneslutningars karakteristik undersöktes i prover tagna från olika delar av ståltillverkningsprocessen. Därefter så undersöktes motståndet mot korrosion baserat på karakteristiken hos de icke-metalliska inneslutningar som återfanns i stålproverna.

Denna studie presenterar också en ny metod baserad på en försiktig kemisk extraktion för kvalitativa såväl som kvantitativa utvärderingar av den initiala korrosionsprocessen av stålmatrisen som omger olika typer av icke-metalliska inneslutningar. Resultaten visade att den initiala upplösningen av stålmatrisen började runt CaS inneslutningar eller komplexa inneslutningar innehållande en CaS fas. Samtidigt så visade resultaten att metallmatriser som omger CaO·Al2O3 och TiN inneslutningar eller faser innehållande dessa inte löstes upp.

Nyckelord: stål för tillverkning av rör, kalciumbehandling, icke-metalliska inneslutningar, elektrolytisk extraktion, korrosion, kemisk extraktion.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-312414