Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Urvalskriterier för KTH Innovation Award

Mottagaren av KTH Innovation Award utses från inkomna nomineringar. Här kan du läsa mer om KTH Innovation Awards urvalskriterier.

Övrig information om priset

 • Alla kan nominera till KTH Innovation Award. Du kan också nominera dig själv.
 • Priset kan delas mellan högst tre mottagare per år.
 • Priset kan inte delas ut postumt.
 • Prissumman är 500 000 kronor.
 • KTH Innovation Award delas ut i minst 10 år från och med 2021.

Mottagaren av KTH Innovation Award skall ha bevisad förmåga att anta stora utmaningar och ha bidragit till ett bättre samhälle med innovation. 

Kreativitet, uthållighet och mod

Mottagaren ska med kreativitet, uthållighet och mod ha skapat nytta i samhället.

 • Kreativitet: att ha visat en förmåga att tänka nytt och ta sig loss från etablerade perspektiv
 • Uthållighet: att med starkt driv outtröttligt ha arbetat mot en vision
 • Mod: att ha vågat ta sig an stora utmaningar för att nå ett viktigt mål

Ska ha KTH-koppling

Mottagaren/mottagarna ska:

 • vara eller ha varit verksam som forskare på KTH eller;
 • vara eller ha varit anställd på KTH eller;
 • vara student på KTH eller ha studerat på KTH under en betydande del av sin studietid eller;
 • på annat sätt bedömas ha en stark anknytning till KTH.

Samhällsnyttiga innovationer

Mottagaren/mottagarna ska också:

 • grundat ett eller flera företag eller;
 • bidragit till innovationer i existerande företag till exempel med patent eller;
 • på annat sätt överfört eller nyttiggjort kunskap i samhället.

Urvalsprocessen

Mottagaren av KTH Innovation Award utses av en välrenommerad priskommitté. Kommitténs representanter har tillsammans bred kunskap om innovation, nyttiggörande av avancerad forskning och startups, från ett både svenskt och internationellt perspektiv.

Läs mer om priskommittén