Till innehåll på sidan

Antonia Ax:son Johnson hedersdoktor vid KTH

NYHET

Publicerad 2013-09-30

Vid KTH:s doktorspromotion i Stadshuset den 15 november kommer fem nya hedersdoktorer att presenteras. En av dem är Antonia Ax:son Johnson, ordförande för Axel Johnsongruppen.

Antonia Ax:son Johanson, hedersdoktor vid KTH 2013. Foto: Jörgen Hildebrandt.
Antonia Ax:son Johanson, hedersdoktor vid KTH 2013. Foto: Jörgen Hildebrandt.

Det blir hon för sin gärning inom näringsliv och forskning i samverkan.

Här är ett utdrag ur motiveringen:
”Med ett gediget intresse för både människor och miljö förespråkar hon ett ansvarsfullt företagande i samverkan med det omgivande samhället och dess institutioner för forskning och vetenskap. Med hållbarhet i fokus stödjer Antonia Ax:son Johnson initiativ och forskning kring livs- och stadsplanering, bland annat genom sin stiftelse för miljö och utveckling. Genom hennes aktiva medverkan i växelspelet mellan företagar- och forskarvärlden skapas värdefulla tankar och idéer för byggandet av en hållbar framtid.”

– Jag blev mycket glad och hedrad. Näringslivet och forskningens samverkan är ett starkt partnerskap för förändring. Företagarnas jordnära, konkreta och praktiska gärning i samverkan med forskarnas övergripande och intellektuella perspektiv. Detta ger två dimensioner i en oslagbar kombination för att skapa förändring, säger Antonia Ax:son Johnson.

Antonia Ax:son Johnson har tidigare bland annat mottagit Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins Stora guldmedalj.

Övriga hedersdoktorer som presenteras i november:
Ann P Dowling, professor vid University of Cambridge, Storbritannien. Hon är professor i Mechanical Engineering och en internationellt ledande forskare inom områdena strömnings- och termoakustik. Ann Dowling är ledamot i the Royal Society, i the Royal Academy of Engineering samt ledamot i the US National Academy of Engineering, så även i den franska Vetenskapsakademin.

Dowling har på många sätt främjat samarbetet mellan KTH och University of Cambridge.  Bland hennes många priser och hedersbetygelser kan nämnas att hon fick CEAS-ASC Aeroacoustics Award 2007.

Romas Kazlauskas, professor inom biokatalys, University of Minnesota, USA. Han är framstående forskare med brett verkningsområde inom kemi/ bioteknik med fokus på biokatalys. Att använda enzymer i kemiska synteser skapar effektivare och hållbarare processer som minimerar produktion av föroreningar och användandet av giftiga och icke-selektiva kemiska reagenser. Han är en flitig gäst på KTH, bland annat som samarbetspartner och som fakultetsopponent. Romas Kazlauskas bidrar starkt till forskarutbyte mellan lärosätena och samfinansierade projekt.

Vikram Krishnamurthy, professor i signalbehandling, University of British Columbia, Kanada. Han är en världsledande forskare inom signalbehandling. Krishnamurthy är en återkommande gästforskare vid KTH, givit kurser och fungerat handledare för doktorander från flera av KTH:s skolor. Vikram är en sann vetenskapsman med en imponerande CV. Han drivs av en genuin nyfikenhet och delar mer än gärna med sig av sina djupa kunskaper. Han bidrar starkt till forskarutbyte mellan lärosätena.

Paras N Prasad, professor photonics, ultrafast optical processes, nonlinear optics, State University of New York at Buffalo, USA. Han är director för the Institute for Lasers, Photonics and Biophotonics som är världsledande sitt område. Hans forskningsinsatser har gett viktiga nya insikter om hur ljus och materia interagerar. Det har lett fram till nya applikationer inom energiområdet liksom inom hälsa och IT-forskning. Hans långa och fruktbara samarbete med KTH har lett till flera forskningsgenombrott och många publikationer. Hans engagemang har också lett till forskningsfinansiering, sommarskolor och forskningskonferenser.
Syftet med att utse hedersdoktorer vid KTH är att hedra individer som gjort betydelsefulla insatser.

Exempel på hedersdoktorer vid KTH, presenterade tidigare år:
Hans Blix, vapeninspektör, 2007
Inga-Britt Ahlenius, undergeneralsekreterare FN, 2005
Leif Östling, direktör, fordonsindustri,2003
Bill Gates, IT-industri, entreprenör, Jubileumshedersdoktorer 2002
Peter Wallenberg, direktör, industri, bank, 1997
Karin Söder, politiker, 1995

För mer information, kontakta Peter Gudmundson på telefon 08 - 790 70 01 eller rektor@kth.se
Sophia Hober på telefon 08 - 55 37 83 30 eller dekanus@kth.se

Jenny Axäll