Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Grönt byggande bevisat lönsamt

På sikt kan stora pengar sparas in genom gröna byggprojekt
På sikt kan stora pengar sparas in genom gröna byggprojekt
Publicerad 2011-08-09

En ny avhandling från KTH visar att miljöanpassade byggnader, som till en början kan innebära ökade investeringar i byggyta och material, blir en lönsam affär efter fem år.

– På sikt kan stora pengar sparas in genom gröna byggprojekt, med utgångspunkt från att energipriserna kommer att stiga framöver, säger Agnieszka Zalejska-Jonsson, forskare och doktorand vid KTH, som står bakom studien.

I forskningsarbetet har hon studerat investering, driftsekonomi, lönsamhet på marknaden, och energianvändning i gröna byggprojekt.

Totalt har 24 företag som arbetar med energieffektiva hus, däribland NCC, Peab, Skanska och Veidekke, medverkat i intervjuer och enkäter. Dessutom har ett antal fastighetsförvaltare och cirka 250 hyresgäster bidragit med information till forskningsprojektet.

– Enligt studien är inställningen till att bo grönt generellt sett positiv. Nu hoppas vi att forskningsresultatet ska inspirera aktörer i byggbranschen att satsa på grönt byggande, säger Agnieszka Zalejska-Jonsson.

Projektet initierades 2009 av NCC Constructions forsknings- och utvecklingschef Staffan Hintze, och sedan dess har studien bedrivits på KTH, under handledning av Hans Lind, Staffan Hintze och Stellan Lundström.

För finansieringen står NCC och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF. Agnieszka Zalejska-Jonsson planerar att slutföra studien i en doktorsavhandling under 2013.

För mer information, kontakta Agnieszka Zalejska-Jonsson på 08 - 790 80 19 eller agnes.jonsson@abe.kth.se

Katarina Ahlfort