Till innehåll på sidan

KTH-avknoppning får stor genombrottsorder från Boeing

Publicerad 2011-12-19

Ingenjörsföretaget Novator AB, en avknoppning från KTH:s Farkost och flyg, ror hem en stororder från flygjätten Boeing.
– Det är verkligen roligt. Jag tog den första kontakten med Boeing för över 10 år sedan, säger docent Ingvar Eriksson, grundare av Novator AB och innovationsansvarig inom KIC InnoEnergy vid KTH.

Magnus Doverborg på Novator med den avancerade borrmaskinen som ska användas i tillverkningen av de senaste Boeingplanen.

I början av 2000-talet tog KTH-forskaren Ingvar Eriksson med sig sin affärsidé – en nypatenterad borrteknik – och drog på road show i USA. Målet var att uppvakta amerikanska flygplantillverkare som kunde tänkas intressera sig för produkten.

Boeing nappade på idén och beställde en prototyp till en maskin, som sedan följdes av flera beställningar under följande tio år av gemensam produktutveckling.

I Boeings produktionsverksamhet ingår mycket borrning av hål för sammansättning av flygplanstrukturer, och övergången från materialet aluminium till avancerade fiberkompositer med bland annat titan ställer helt nya krav på borrteknik.

–Novators avancerade borrmaskin fixeras manuellt på en mall. Därefter utförs borrning automatiskt genom en optimerad process, där exempelvis matningshastighet och varvtal styrs, säger Ingvar Eriksson.

Kraven för att implementera ny borrteknik för sammansättning av flygplan är extremt hårda. De föregås av omfattande och tidskrävande tester, bland annat strukturella utmattningstester.

Själva borrverktyget till borrmaskinen utvecklas av Boeing och en annan leverantör, parallellt med Novators maskinutveckling.

–Vår samverkan med kunden har varit en förutsättning för att lyckas. Vi har redan från början kunnat arbeta efter en tydlig kravställning på produkten, gällande allt från själva funktionen och applikationsanpassning till ergonomi, service, och driftsäkerhet, säger Ingvar Eriksson.

Att gå från prototyp till en kommersiellt gångbar produkt är ofta en svår, kostsam och långdragen process.

–Jag brukar säga att kostnaden för att gå från prototyp till kommersiell produkt kan vara 10-100 gånger större än kostnaden för att ta fram själva prototypen, beroende på kundens krav, säger Ingvar Eriksson.

Novators borrmaskin används vid tillverkningen av den nya flygplanstypen Boeing 787. Hur omfattande Boeings order är i pengar räknat vill Ingvar Eriksson inte gå in på, men han säger att ordern är ”betydande” och ger Novator en stabil grund att stå på de närmaste åren.

Ingvar Eriksson, KTH-forskare och innovatör.

Vilka tips kan du ge andra forskare som ser marknadspotential för sin innovation?

–Det första att tänka igenom är om man vill starta ett bolag eller inte. Om man tror att bolagsformen är den bästa vägen för kommersialisering så blir nästa fråga om huruvida man själv ska vara operativ motor, eller hitta en partner som kan hjälpa till. Att starta och driva ett företag är i grunden en helt annan uppgift jämfört med en forskaruppgift. Man måste brinna för att omsätta sin idé till kommersiell framgång för att lyckas som entreprenör.

–Jag rekommenderar blivande entreprenörer att våga sig ut och möta blivande kunder direkt på företagen. Det svåraste är att hitta fram till rätt person på stora företag, men jag hade turen att få tips på företagskontakter i USA av en bekant i Stockholm.

–Kundkrav och kundfinansiering är guld värt för utveckling av ett företag. För att motivera kunden att betala för utveckling behöver nyttan med produkten kartläggas i ekonomiska termer.

–Patentskydd kan vara viktigt att tänka på redan i ett tidigt skede av företagets utveckling.

För mer information kontakta Ingvar Eriksson på 08-790 66 29, eller ingvare@kth.se.

Katarina Ahlfort

Läs mer om Novator.