Till innehåll på sidan
Morgondagens digitala samhälle utforskas inom satsningen KTH Digital Futures. (Foto: Pixabay)

KTH kraftsamlar inom digitalisering

Publicerad 2019-11-27

Sociala robotar, uppkopplade städer och smarta lösningar inom industri, infrastruktur och sjukvård. I en ny forskningssatsning, KTH Digital Futures, samlas tvärvetenskapliga projekt för att utveckla framtidens teknik för digitalisering.

Annika Stensson Trigell, vicerektor.

KTH vill bryta ny mark inom en rad tillämpningsområden i utvecklingen av det digitala samhället. Genom att axla ett större samhällsansvar är målet att generera den kunskap som behövs för framtidens digitalisering, som skär genom många branscher och sektorer.

– Vi kraftsamlar våra resurser i syfte att strategiskt utveckla spetsforskning. Genom vår bredd som teknisk fakultet med framstående forskning inom både tillämpning och teknologier inom digitalisering kan vi knyta ihop många kompetenser för att möta komplexa samhällsutmaningar, säger Annika Stensson Trigell , vicerektor för forskning.

KTH Digital Futures, som drar igång för fullt vid årsskiftet, blir möjlig genom ett särskilt statsanslag på 78 miljoner kronor årligen och ingår i regeringens satsning på strategiska forskningsområden, SFO.

Den långsiktiga, direkta anslagsfinansieringen ger extra stora möjligheter att formulera intressanta forskningsutmaningar, säger hon.

Genomsyrar verksamhet

– Digitalisering är ett område som genomsyrar KTH:s verksamhet och ämnesområden. Vi får nu en möjlighet att flytta fram forskningsfronten och göra oss ännu mer synliga internationellt, säger Annika Stensson Trigell och fortsätter:

– Regeringens satsning har aviserats i tidigare budget- och forskningspropositioner men det är först nu som vi fått bekräftat att den blir av. KTH har sedan 2018 förberett sig väl genom att involvera många av forskarna för att definiera området och knyta det till redan befintliga initiativ.

Som en del av förberedelsearbetet har åtta tvärvetenskapliga ettåriga pilotprojekt inom digitalisering påbörjats. Detta har möjliggjorts med hjälp av medel från det strategiska forskningsområdet ”IT och mobil kommunikation” samt KTH:s strategiska medel.

Forskningsprojekten handlar om alltifrån digitala assistenter inom äldrevård och hantering av känsliga persondata till smarta lösningar för vattendistribution och programmerbart robotikmaterial i mikroskala. Sammanlagt involveras uppemot 50 forskningsledare. Efter utvärdering av pilotfasen kan projekten skalas upp för att till exempel kunna anställa postdoc och doktorander.

– Pilotprojekten visar upp en spännande blandning av olika samhällsproblem och intressant teknologi och lösningar, där många framstående forskargrupper från vitt skilda håll inom KTH har knutits ihop, säger Annika Stensson Trigell.

Plats för inspiration

KTH Digital Futures ska också vara en plats för mindre projekt, nätverkande, utbildning och inspiration. En viktig uppgift är att ge möjlighet för forskare att testa nya idéer i möten med kollegor över ämnesgränserna.

På våningsplan 2 i Arkitekturskolan på KTH Campus kommer en mötesplats för forskning om digitalisering att inrättas. Här ska KTH Digital Futures visa upp vad som pågår genom workshops, utställningar och vara en samlingsplats för forskare och andra aktörer inom området.

Samverkan med externa partner, näringsliv, myndigheter och andra organisationer avgörs på projektnivå – en modell som ger värdefull akademisk frihet, enligt Annika Stensson Trigell.

– Idéer, visioner och mål formuleras av forskarna själva. Förhoppningsvis kan det leda till att vi, tillsammans med relevanta samverkande partners, hittar de där extra intressanta genombrotten, säger hon.

Text: Christer Gummeson

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2019-11-27