Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH vidgar satsning på hållbar utveckling

Publicerad 2012-02-06

Under 2011 påbörjade KTH en nysatsning på miljö och hållbar utveckling. Nu fortsätter den. I samband med att beslut har tagits om riktade satsningar inom utbildningsområdet så står det klart att KTH centralt satsar ytterligare 6,5 miljoner kronor på utveckling av undervisningen inom området miljö och hållbar utveckling.

Göran Finnveden, vice rektor på KTH med ansvar för hållbar Utveckling.
Göran Finnveden, vice rektor på KTH med ansvar för hållbar Utveckling.

– Vi vet från olika undersökningar att yngre civilingenjörer själva anger att de saknar verktyg för att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor, säger Göran Finnveden, vice rektor på KTH med ansvar för hållbar Utveckling.

Det är en av anledningarna till att KTH nu fortsätter på det inslagna miljöspåret. Detta innebär en dubbel strategi genom att KTH både har utbildningsprogram som fokuserar på miljö och hållbar utveckling - bland annat civilingenjörsprogrammet Energi och Miljö - och att KTH arbetar med att miljö och hållbar utveckling ska integreras i alla utbildningsprogram. På andra högskolor har man satsat på den andra strategin, men inte den första.

En annan anledningen till att KTH satsar ytterligare pengar på miljö och hållbar utveckling är att förra årets strategi visat sig vara mycket framgångsrik.

– Energi och miljö-programmet är en succé. Det är fortsatt högt söktryck, både studenter och lärare är engagerade och programmet löper på bra, säger Göran Finnveden.

Satsningen som nu görs berör i första hand sex av KTH:s tio skolor. Och arbetet kommer att vara bestående.

– Vår satsning är på miljö och hållbar utveckling är långsiktig, säger KTH:s rektor Peter Gudmundson.

Han får medhåll från Per Berglund som är prodekanus med ansvar för grundutbildning vid KTH.

– Målsättningen är att miljö och hållbar utveckling i förlängningen ska integreras i samtliga utbildningsprogram, säger Per Berglund.

I vår kommer det att göras en utvärdering av hur miljö och hållbarhetsaspekter ingår i programmen. Baserat på resultatet kommer sedan handlingsplaner att utvecklas.

För mer information, kontakta Göran Finnveden på 08 - 790 73 18 / goran.finnveden@abe.kth.se eller Peter Gudmundson på 08 - 790 70 01 eller rektor@kth.se.

Peter Larsson