Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

Boklansering: Maktens maskiner. Hur stora datorer skulle modernisera folkhemmet.

This seminar is given in Swedish

Välkommen på boklanseringsseminarium i teknikhistoriens tecken! Arne Kaijser, Gustav Sjöblom, Johan Gribbe och Per Lundin presenterar sin nyutgivna bok: Maktens maskiner. Hur stora datorer skulle modernisera folkhemmet. Nina Wormbs modererar och leder diskussionen med panel och publik. Efter seminariet blir det mingel i närliggande lokal.

Time: Thu 2024-05-23 16.00 - 17.30

Location: Sal V2, Teknikringen 76, KTH

Language: Svenska

Participating: Författare: Arne Kaijser, Gustav Sjöblom, Johan Gribbe och Per Lundin. Moderator: Nina Wormbs

Export to calendar

Om boken

Sverige är ett ledande it-land. Grunden till denna ställning lades redan under femtio-, sextio- och sjuttiotalen. Den tidens datorer var så stora och dyra att bara mycket resursstarka organisationer kunde skaffa dem: försvarsmakten, storföretagen och statliga myndigheter. De var maktens maskiner.

Stordatorer användes för att leda stridsflygplan, effektivisera verkstadsproduktion och övervaka landets tågtrafik och kraftsystem. Men också för att hjälpa staten dra in skatter i ett alltmer komplext skattesystem och betala ut nya former av sociala bidrag. Skräddarsydda datorsystem utvecklades för dessa olika tillämpningar i ett nära samarbete mellan dataspecialister och specialister på användningsområdena. Men datorernas genomslag på allt fler områden väckte även kritik och debatter om integritet, sårbarhet och arbetslivets utarmning.

Bokens författare skildrar denna mångfacetterade historia utifrån ett unikt källmaterial och intervjuer med inblandade experter. Maktens maskiner ger insikter om det datoriserade samhället, dess styrkor och risker, som är relevanta också idag.

Boken finns tillgänglig som en gratis e-bok på förlagets hemsida: Maktens maskiner – Arkiv förlag

Läs gärna boken i förväg och kommentera!