Hoppa till huvudinnehållet

Anders Ansell

Profilbild av Anders Ansell

PROFESSOR

Detaljer

Arbetar vid

BETONGBYGGNAD

Adress
BRINELLVÄGEN 23

Om mig

Professor i betongbyggnad sedan 2012, avdelningschef sedan 2010. Tekn dr från KTH 1999 och docent 2004. Forskningsintressen är betongkonstruktion, betongmaterial, numerisk modellering och strukturdynamik. Är också studierektor och ansvarig för doktorsprogrammet i Byggvetenskap vid KTH.

Professor in Concrete Structures since 2012, head of the division since 2010. PhD from KTH in 1999 and docent 2004. Research interests are concrete constructions, concrete materials, numerical modelling and structural dynamics. Also director of studies and responsible for the doctoral program within Civil and Architectural Engineering at KTH.


Kurser

Betongbyggnad (AF2101), examinator, lärare | Kurswebb

Betongbyggnad, fortsättningskurs (AF2102), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Byggkonstruktionslära, grundkurs (AF1005), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Byggnadsmekanik, grundkurs (AF1006), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Bärverksanalys, avancerad kurs (AF2003), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom betongbyggnad, avancerad nivå (AF213X), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Examensarbete inom betongbyggnad, grundnivå (AF112X), examinator | Kurswebb