Hoppa till huvudinnehållet

Erik Isberg

Profilbild av Erik Isberg

DOKTORAND

Detaljer

Arbetar vid

HISTORISKA STUDIER

Adress
TEKNIKRINGEN 74D, plan 5

Om mig

Jag är sedan december 2018 doktorand vid Avdelningen för historiska studier av vetenskap, teknik och miljö och forskningsprojektet SPHERE. Sedan tidigare har jag en masterexamen i idé- och lärdomshistoria från Lunds Universitet och var verksam som gäststudent vid Center for Science, Technology, Medicine and Society vid UC Berkeley under läsåret 2016-2017. 

I min forskning intresserar jag mig för framväxten av en global miljöförståelse och hur det kommer sig att vi idag talar om miljöförändringar på en planetär skala. Särskilt fokuserar jag på efterkrigstiden och hur olika dateringsmetoder - som borrning av iskärnorjuphavskärnor och pollenanalys - gick från att användas till att förstå det avlägset förflutna till att bli relevanta för nutiden och framtiden. Långa planetära tidsskalor, som tidigare uppfattades som åtskiljda från mänsklig historia, drogs in i en ny global miljöförståelse. Hur gick den här processen till och vad betydde den för hur miljöpolitiken formulerades? Genom att kombinera miljöhumaniora och teknik- och vetenskapshistoria med historiografi hoppas jag närma mig dessa frågor och studera hur miljöbegreppets tidshorisonter har konstruerats, omförhandlats och visualiserats under 1900-talets andra halva. 

Utöver forskning har jag också varit verksam som Festival Programmer för Crosscuts Environmental Humanities Festival for Film and Text och som kritiker och skribent i flertalet medier och tidskrifter (t.ex Sveriges Radio P1 och Svenska Dagbladet). 


Kurser

Antropocen (AK126V), lärare | Kurswebb

Artificiell intelligens och hållbar utveckling (AK122V), lärare | Kurswebb

Framväxten av global miljöstyrning, 1940-talet till 2020-talet (FAK3154), lärare | Kurswebb

Klimatkrisen som samhällsproblem (AK121V), lärare | Kurswebb

Miljöhistoria (AK1204), lärare | Kurswebb

Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv (AK1213), lärare | Kurswebb

Profilbild av Erik Isberg

Publikationer

Publikationslista