Skip to main content

Erik Isberg

Profile picture of Erik Isberg

DOCTORAL STUDENT

Details

Address
TEKNIKRINGEN 74D, plan 5

About me

(Swedish below) 

I am a PhD Student at the Division of History of Science, Technology and Environment since December 2018. I hold a M.A in the History of Ideas and Sciences from Lund University and I was a visiting student at the Center for Science, Technology, Medicine and Society at UC Berkeley 2016-2017.

As a part of the research project SPHERE, my current work concerns the scientific construction of a global environment and, particularly, how planetary timescales were increasingly incorporated into human history and global environmental governance between 1950-1980. As human impact on the environment began to be understood in planetary terms, practices aimed at tracking environmental changes over vast periods of time, such as ice core drilling and pollen analysis, were drawn into the political spotlight. They spoke to more than just the deep past, as they gradually became immersed in the work to predict, visualize and alter the trajectories of the living conditions on the planet. Over the course of a few decades, long planetary timescales had moved into the realm of the governable. I am interested in this process and the way environmental and societal temporalities have been synchronized, mediated and negotiated as a part of a larger shift in the human-earth relationship. More broadly, my research interests concern the history of science and technology, environmental humanities and historiography.

*

Jag är sedan december 2018 doktorand vid Avdelningen för historiska studier av vetenskap, teknik och miljö och forskningsprojektet SPHERE. Sedan tidigare har jag en masterexamen i idé- och lärdomshistoria från Lunds Universitet och var verksam som gäststudent vid Center for Science, Technology, Medicine and Society vid UC Berkeley under läsåret 2016-2017. 

I min forskning intresserar jag mig för framväxten av en global miljöförståelse och hur det kommer sig att vi idag talar om miljöförändringar på en planetär skala. Särskilt fokuserar jag på efterkrigstiden och hur olika dateringsmetoder - som borrning av iskärnor och djuphavskärnor och pollenanalys - gick från att användas till att förstå det avlägset förflutna till att bli relevanta för nutiden och framtiden. Långa planetära tidsskalor, som tidigare uppfattades som åtskiljda från mänsklig historia, drogs in i en ny förståelse av global miljöpolitik. Hur gick den här processen till och vad betydde den för hur miljöpolitiken formulerades? Genom att kombinera miljöhumaniora och teknik- och vetenskapshistoria med historiografi hoppas jag närma mig dessa frågor och studera hur miljöbegreppets tidshorisonter har konstruerats, omförhandlats och visualiserats under 1900-talets andra halva. 

Utöver forskning har jag också varit verksam som Festival Programmer för Crosscuts Environmental Humanities Festival for Film and Text och som kritiker och skribent i flertalet medier och tidskrifter (t.ex Sveriges Radio P1 och Svenska Dagbladet). 


Courses

Artificial Intelligence and Sustainable Development (AK122V), teacher | Course web

Environmental History (AK1204), teacher | Course web

Swedish Society, Culture and Industry in Historical Perspective (AK1213), teacher | Course web

The Anthropocene (AK126V), teacher | Course web

The Climate Crisis as a Societal Problem (AK121V), teacher | Course web

The Rise of Global Environmental Governance, 1940s to 2020s (FAK3154), teacher | Course web

Profile picture of Erik Isberg

Publications

Publication list