Skip to main content

Karin Andersson

Profile picture of Karin Andersson

EXT. EMPLOYED DOCTORAL STUDENT

Details

Address
HÄLSOVÄGEN 11 C, HUDDINGE

Researcher

Researcher ID

About me

Som en heltidsanställd industridoktorand på RISE kommer mitt avhandlingsarbete inriktas gentemot ett ergonomisk perspektiv på Lean implementeringar i det svenska lantbruket. Forskningen som leder fram till disputation inkluderar två forskningsprojekt.

Projekttitel: Arbetsmiljömässiga följder av effektivitetstekniker i lantbruket - Ett fysiskt och psykosocialt arbetsmiljöperspektiv av implementering av Lean

Projektet, genom en kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik, riktas mot kunskapsuppbyggande kring hur Lean och liknande förändringsarbeten påverkar arbetsmiljön i lantbruket. Forskningen åsyftar att beforska, genom ett ergonomiskt perspektiv, hur implementering av Lean Production i det svenska lantbruket påverkar verksamhetens arbetsmiljö. Ergonomiskt fokus ligger på både psykosociala och fysiska aspekter. Forskningsfrågorna inkluderar bland annat att identifierar hur förändringsarbetet påverkar arbetsmiljön positivt och negativt och identifiera hur förändringsarbetet kan utvecklas för att ge en bättre arbetsmiljö. Finansiering erhölls från Stiftelsen SLO-fonden.

Projekttitel: Så kan Lean ge en säkrare arbetsmiljö i lantbruksföretag

Projektets syfte är att underlätta integration av arbetsmiljöarbetet i lantbruksföretag med de produktionsrutiner och den företagsutveckling som idag sker ute i verksamheterna. Målet är att i lantbruksverksamheter identifiera fungerande tillämpningar av lean-verktyg som kan ge stöd för ökad säkerhet och en god arbetsmiljö med mindre tidspress och färre oförutsedda händelser. Målet med projeketet är också att informera om och sprida goda exempel till branschen om hur arbetsmiljöarbetet kan integreras i verksamhetsutvecklingen utifrån det egna företagets förutsättningar. En del av resultatet i forskningen sammanställdes som en film för att inspirera och utbilda lantbrukare i sitt kombinerade utvecklings- och arbetsmiljöarbete. Länk till filmen finns under Länkar. Finansiering erhölls från AFA Försäkring.


Courses

Change Leadership and Work Environment Improvements (CH204V), teacher | Course web

Sustainability and Ergonomics (HF1201), teacher | Course web