Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

- Föredrag och undervisning på svenska

På denna sida finns material, inspelade föreläsningar och bilder, från olika kurser. Och även länkar till olika föredrag.

Kursen MJ1145 Energisystem, våren 2020. Lennart Söder har där avsnittet om solceller och elsystem. I kursen används ett kompendium.

Nr Innehåll Inspelad föreläsning Länk till bilder
1 Kurs-introduktion   L1-1-Intro-20
2 Om elektricitet Elektricitet - 9 april 2020, längd - 9:42 L1-2-Elektricitet-20
3 Om solkraft Solar PV - 9 april 2020, längd - 38:49 L1-3-solkraft-20
4 Grundläggande om växelström/spänning Föreläsning om växelspänning - april 2020, längd - 32:04 L1-4-växelström-20
5 Grundläggande om elnät

Föreläsning elnät-1 - april 2020, längd - 52:35

Föreläsning elnät-2 - april 2020, längd -16:53

L1-5-elnat-20
6 Hur håller man balans i ett kraftsystem - lång version Föreläsning om att hålla balans i elsystem, längd - 40:52 L3 - att hålla balans i elsystem
7 Hålla balans i kraftsystem - kort version Balanshållning i kraftsystem, tal på svenska, längd - 7:04 Frekvensreglering - extra (bilder på engelska)

Kursen 2C1240 Eleffektsystem, hösten 2020. Lennart Söder har där avsnittet om elsystem.

Nr Innehåll Inspelad föreläsning Länk till bilder
8 Elektricitet, elsystem och ledningsmodeller Föreläsning 2020a, längd - 47:16 Lektion 1
9 Elsystemberäkningar Föreläsning 2020b, längd - 34:50 Lektion 1
10 Flimmer, belastningsfördelning

Föreläsning 2020c, längd - 46:42

Flimmer

Lektion 2

11 Mekaniska ekvivalenter, var kommer elen från? Solel Föreläsning 2020d, längd - 28:02 Var kommer elen från?

Olika föredrag som Lennart Söder har hållit

Nr Innehåll Inspelat föredrag Länk till bilder
12 Kommentarer till en rapport från Svenskt Näringsliv Föredrag för Svensk Solenergi, 7 december 2020, längd  Om Svenskt Näringslivs rapport ”KRAFTSAMLING ELFÖRSÖRJNING -Långsiktig Scenarioanalys”
13 Föredrag om stödtjänster vid NEPPs slutkonferens Vad är stödtjänster ?, 15 december, 2020, längd - 10:42 Vad är stödtjänster ?
14 Föredrag om svensk vattenkraftseffekt vid NEPPs slutkonferens Varför används inte all vattenkraftseffekt ?, 15 december, 2020, längd - 12:11 Varför utnyttjas inte hela den installerade vattenkraftseffekten?
15 Föredrag för Sydsvenska Handelskammaren Det sydsvenska elsystemet –Så funkar det, 14 oktober, 2021, längd - 34:31 Det sydsvenska elsystemet –Så funkar det
16 Föredrag för Energiforsk om rapporten "System and Integration Costs Energiforskrapport 2021-801" Att dimensionera ett elsystem, 11 november, 2021, längd - 40:00 Att dimensionera ett elsystem