Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Marion Aku Atsine Zu

Profile picture of Marion Aku Atsine Zu

DOCTORAL STUDENT

Details

Address
TEKNIKRINGEN 8

Researcher


About me

Som doktorand handlar min förskning  om sjöegenskaper av sjöfarkoster och fartyg. Syftet är att ta fram och utveckla sjöegenskapsutvärderingskriterier för att  säkerställa en bra arbetsmiljö ombord. Besättningen påverkas negativt av fartygsrörelser (rörelserna påvekar oss biomekanisk, kostar oss energi och stör vår motivation). Rörelserna försämrar prestationer och följaktligen fartygets totala förmåga.  Att hantera oönskade rörelser relaterade till uppgiftsprestanda i tidiga designen av fartyg kommer att säkerställa maximal operabilitet. Påverkan av fartygs sjöegenskaper på operabiliteten utvärderas genom analys som inkluderar att förutsäga rörelser och utvärdera dem mot kriterier.

Det finns idag kriterier till exempel NATO STANAG och NORDFORSK. Dock de passar inte för alla fartyg eftersom olika fartyg byggs för olika uppdrag  och funktioner. Det är viktigt att ha kriterier som passar för uppgifterna som ska utföras. För att göra det krävs förståelse för vilka uppgifter besättning har och hur fartygsrörelserna påverkar prestandan av dessa uppgifter.

Nu är jag på en nivå inom min forskning där jag utvecklar en metod för sjöegenskapsutvärdering som kan användas på olika typer av fartyg. I den här metoden föreslår jag en approach att identifera vilka fartygsrörelser som är problematiska för besättningens prestanda och mekaniska modeller som beskriver rörelsernas påverkan på besättningens biomekanik och motivation. Till detta behövs gränsvärden vilka kan speciferas från observation, literatur och genom riskanalys.

Jag brinner för vad min forskning kan bidra med till besättningen. Det räcker inte att konstruera ett fartyg som håller, det måste vara användbart och säkert att arbeta ombord på. Det är viktigt att anpassa fartygen till sjömänen och inte att tvinga besättningen att anpassa sig till fartyget. Sjömännens liv betyder något och de behöver en effektiv och säker arbetsmiljö.


Courses

Marine Hydromechanics (SD2723), teacher | Course web