Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Mats Ericson

Profilbild av Mats Ericson

PROFESSOR

Detaljer

Arbetar vid

ERGONOMI

Adress
HÄLSOVÄGEN 11 C, HUDDINGE

Om mig

Min forskningsprofil vid Ergonomiavdelningen

Jag disputerade 1986 på en avhandling kring cyklingens biomekanik med tillämpningar inom ortopedi, rehabilitering och idrottsfysiologi. Därefter har jag arbetat brett inom det arbetsvetenskapliga området men främst inom fysisk arbetsplatsutformning. Min forskning har under många år också inriktats på stress- och hjärtforskning med hjälp av matematiska signalanalyser av det autonoma nervsystemets funktion. De senare åren har forskningen också kommit att inriktas kring beslutsfattande, organisation och ledarskap.

Examina eller utnämningar

Docent, Karolinska Institutet, 1989

Med Dr, Karolinska Institutet, 1986

Med Kand, Karolinska Institutet, 1983

Anställningar

Professor i Industriell Arbetsvetenskap, KTH, sedan 1999 (tjänstledig 1999-2010).

Förbundsordförande, SULF (motsvarande 40% arbetstid), 2012-2021.

Rektor, Försvarshögskolan, 2008-2010.

Rektor, Gymnastik- och Idrottshögskolan, 2005-2008.

Generaldirektör, Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet, 2002-2005.

Prorektor, Mitthögskolan, 1999-2002.

Universitetslektor i Arbetsvetenskap, KTH, 1987-1999.

Belastningsergonom, Yrkesmedicinska kliniken, Karolinska sjukhuset, 1985-1987.

Amanuens, Karolinska Institutet, 1983-1986.

Försvarsmakten, 1977-1997 (fast anställd och frivilligtjänstgörande).

Utmärkelser, utnämningar och uppdrag (urval)

 • Affilierad till Karolinska Institutet, CLINTEC, Avdelningen för Kirurgi, 2022-08-17.
 • Utsedd till ordförande för styrelsen för Stressforskningsinstitutet samt Stockholm Stress Center, 2019-03-01--2019-12-31.
 • Ledamot av Europafackets (ETUC) exekutivkommitté, 2018-2021.
 • Mottagare av Sveriges Ingenjörers pedagogiska pris till Lennart Levis ära, det så kallade ”Levipriset”, oktober 2018.
 • Ledamot av styrelsen för Sveriges Akademikers Centralorganisation, Saco, 2017-2021.
 • Ledamot av Skolforskningsinstitutets beredningsgrupp för bedömning av forskningsansökningar, 2016.
 • Av Mittuniversitetet utsedd som extern utvärderare av Mittuniversitetets övergripande strategier för grundutbildningen, 2015-2016.
 • Ledamot av referensgrupp till utredningen ”Utvecklad ledning av universitet och högskolor” under ledning av Kåre Bremer, 2015-2016.
 • Av regeringen och socialdepartementet utsedd att ingå i Värdegrundsdelegationen för perioden 2014-05-19--2016-12-31.
 • Av Sveriges Universitetslärares (SULF:s) förbundskongresser vald till förbundsordförande under totalt tre stycken 3-åriga mandatperioder från november 2012 till november 2021.
 • Ledamot av Programrådet för Officersprogrammet vid Försvarshögskolan. 2013-12-11 – 2022-04-01.
 • Examinator för kursen I “Fysiskt Stridsvärde” inom ramen för Officersprogrammet vid Försvarshögskolan. 2013 – tills vidare.
 • Av rektor för Stockholms universitet (i omgångar) utsedd till ledamot av styrelsen för Stressforskningsinstitutet samt Stockholm Stress Center, mellan 2012-01-01--2019-12-31.
 • Ledamot av ämnesrådet för ämnet “Fysiskt stridsvärde”, 2012-11-26 – tills vidare.
 • Av dekan för Skolan för Teknik och Hälsa (i omgångar) utsedd till Grundutbildningsansvarig (GA) vid Skolan för Teknik och Hälsa, mellan 2011-04-01--2013-04-01.
 • Av rektor vid KTH utsedd till vice skolchef/prodekan för Skolan för Teknik och Hälsa, mellan 2011-04-01--2012-12-31.
 • Av regeringen och utrikesdepartementet utsedd att ingå i program- och insynsrådet för Folke Bernadotteakademin, mellan 2009-2010.
 • Av regeringen och finansdepartementet utsedd att ingå i samverkansrådet för myndigheten KRUS, sedan 2009.
 • Av Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, SUHF utsedd att vara dess representant i styrgruppen för Open Acessfrågor, Kungliga biblioteket, mellan 2007-2010.
 • Ordförande i Delegationen för militärhistorisk forskning, mellan 2008-2010.
 • Ledamot av Försvarsmaktens- och Överbefälhavarens myndighetschefsråd, mellan 2008-2010.
 • Ledamot av Samverkansrådet för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom Försvarsmakten, mellan 2008-2010.
 • Av Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) i samråd med utbildningsdepartementet utsedd till särskild rådgivare till tf generaldirektör samt departementets avvecklare, 2008.
 • Av Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, SUHF utsedd att vara dess representant gentemot socialdepartementets alkoholpolitiska kommitté, mellan 2006-2007.
 • Styrelseledamot i kompetenscentrat ”Olympic Performance Centre”, ett samarbete mellan GIH, KTH och Sveriges Olympiska Kommitté, mellan 2006-2008.
 • Av KK-stiftelsen utvald att tillsammans andra från näringsliv och akademi bedöma vilka universitet och högskolor som skall få del av satsningen på IT i svensk lärarutbildning, under 2005.
 • Av regeringens IT-politiska strategigrupp utsedd till ledamot av arbetsgruppen ”IT i Skola och lärande” och rådgivare till regeringen i IT-politiska frågor, mellan 2004-2005.
 • Av Mitthögskolan utsedd som extern ordförande för utredningen av Mitthögskolans framtida biblioteksfunktioner och organisation, under 2004.
 • Av Kungliga biblioteket utsedd till ordförande för BIBSAM-rådet, mellan 2004 och 2006.
 • Av Kungliga biblioteket utsedd till ledamot av BIBSAM-rådet, under 2003.
 • Av statsrådet Gunnar Lund, på regeringens uppdrag utsedd till ledamot av delegationen ”Hälsa i staten” och rådgivare till regeringen i arbetsmiljö- och sjukskrivningsfrågor inom staten, knutet till finansdepartementet, mellan 2003 och 2005.
 • Ordförande för Sveriges Nätinformationsförening, SNIF, mellan 2003 och 2004.
 • Av regeringen utsedd till ”särskilt sakkunnig” i utredningen inför bildandet av Sveriges Nätuniversitet, december 2001 till februari 2002.
 • Dialogdeltagare och inledande ”skådespelare” i vetenskapsteatern ”Korsväg Faust – På liv och död” efter manuskript av PC Jersild. Uppsatt på Teater Västernorrland i Sundsvall november 2001 och vid Uppsala stadsteater i februari 2002.
 • Ledamot av styrgruppen för projektet ”Landmärke Norra Europa”, Östersund, mellan 2001-2002.
 • Ledamot av styrgruppen för Nationellt vinteridrottscentrum i Jämtland/Härjedalen, mellan 2001-2002.
 • Ledamot av Jämtlands läns kompetensråd, mellan 2000-2002.
 • Ledamot av styrelsen för ”Regionalt Elitidrottscentrum – Mitt” (Reg-EIC Mitt, en verksamhet inom ramen för RF:s huvudmannaskap), mellan 2000-2002.
 • Ledamot av sällskapet ”Riksdagsledamöter och forskare”, sedan 2000.
 • Ordförande för Mitthögskolans jämställdhetsråd, mellan 1999-2002.
 • Lärarledamot av KTH:s delfakultet MMT:s pedagogiska råd, mellan 1998-99.
 • Studierektor vid Institutionen för Industriell Ekonomi och Organisation, mellan 1998-99.
 • Ordförande för, och rektors företrädare i KTH:s jämställdhetsråd, mellan 1998-99.
 • Invald som personlig ledamot (begränsat antal platser) i ”Levande Pedagogers Sällskap” (inrättat av Högskoleverket), 1998-2004.
 • Lärare och föreläsare vid Institutet för Företagsledning, IFL, mellan 1997 och 2003.
 • Mottagare av KTH:s rektors pedagogiska pris, 1997.
 • Av KTH-studenterna utsedd till ”Årets lärare” på (hela) KTH, 1997.
 • Av maskinteknikstudenterna utsedd till ”Årets lärare” vid Maskintekniklinjen, KTH, 1997.
 • Ordförande för KTH:s pedagogiska utvecklingsprojekt ”Jakten på den röda tråden” också benämnt ”Antagning, mottagning och de första årens studier”, mellan 1997-99.
 • Ledamot av KTH:s centrala fakultetskollegium, mellan 1997-99.
 • Tf professor i Arbetsvetenskap, under hela året 1997.
 • Facklig ledamot av KTH:s högskolestyrelse, mellan 1995-97.
 • Lärarledamot i delfakultet MMT:s kvalitetsgrupp, mellan 1994-97.
 • Ordförande i SACO-föreningen vid KTH, mellan 1994-97.
 • Facklig ledamot av KTH:s personalansvarsnämnd, mellan 1994-97.
 • Ledamot av civilingenjörsförbundets högskolegrupp, mellan 1994-97.
 • Facklig löneförhandlare vid KTH (alla kategorier, inkl professorer) mellan 1994-99.
 • Fakultetsledamot i KTH:s kvalitetsråd, mellan 1994-97.
 • Vice ordförande i SACO-föreningen vid KTH, under 1993.
 • Facklig ledamot i KTH:s personalplaneringsgrupp, mellan 1993-97.
 • Ledamot av Statens Arbetsgivarverks (SAV) ”linjechefsgrupp”, mellan 1992-93.
 • Forskarledamot i styrelsen för Kognitionsvetenskapligt centrum i Stockholm mellan 1992-99.
 • Lärarledamot i tjänsteförslagsnämnd för professorstillsättningar vid Maskinsektionen mellan 1991-93.
 • KTH:s ledamot i referensgruppen till Centrum för vårdvetenskap vid KI, mellan 1991-94.
 • Docent i Anatomi vid Karolinska Institutet, sedan 1989.
 • Lärarledamot i institutionsstyrelser på tre olika KTH institutioner, mellan 1989-99.
 • Ledamot i styrelsen för SACO-föreningen vid KTH, mellan 1989-99.
 • Idégivare, projektledare, redaktör och medförfattare till ett på nationell basis framtaget läromedel i Arbetsvetenskap (”Arbete – Människa – Teknik”), 1989-94.
 • Facklig ledamot i KTH:s skyddskommitté och arbetsmiljöråd, mellan 1988-97.
 • Studierektor, Institutionen för Arbetsvetenskap, KTH, mellan 1987-1994.

Kurser

Belastningsergonomi (HN2018), lärare | Kurswebb

Ergonomi i produktutvecklingen (HM1025), lärare | Kurswebb

Fysiskt stridsvärde (HL1903), examinator | Kurswebb

Hållbar utveckling och ergonomi (HF1201), lärare | Kurswebb

Kognitiv interaktionsdesign (CH2010), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Systemsäkerhet och riskhantering (HN2022), lärare | Kurswebb

Profilbild av Mats Ericson