Hoppa till huvudinnehållet

Susanna Pehrson

Profilbild av Susanna Pehrson

GRUPPCHEF, STRIV

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 1

Om mig

Jag är gruppchef för enheten Strategiska initiativ (STRIV) inom avdelningen Research Support Office.

Strategiska initiativs ansvarsområde inkluderar forskningscentrum, KTH:s forskningsplattformar, strategiska forskningsområden (SFO:er), forskningsinfrastrukturer, KTH:s samverkansledarutbildning samt projekthantering inom ramen för EIT KIC:ar.

Forskningscentrum: verksamhetsstöd till Vicerektor för forskning avseende utveckling av forskningscentrum, både egeninitierade och baserade på utlysningar. Handläggare för ärenden med anknytning till forskningscentrum såsom styrelse, parter, föreståndare mm.

Forskningsinfrastrukturer: verksamhetsstöd till Prorektor i KTH:s utvecklingsarbete avseende KTH:s forskningsinfrastrukturer. Handläggare för ärenden kopplade till etablerade KTH Forskningsinfrastrukturer och interim KTH Forskningsinfrastrukturer, interna utlysningar och uppföljning. Sammanhållande på KTH för alla stadier av VR:s prioriteringsprocess för forskningsinfrastruktur (behovsinventering, utlysning, beviljade ansökningar). Representerar KTH i samarbeten regionalt, nationellt, internationellt inom forskningsinfrastrukturområdet. 

KTH:s forskningsplattformar: Fungerar som stöd till vicerektor för forskning vad gäller koordinering av KTH:s forskningsplattformar (Energi, Industriell transformation, Digitalisering, Transport, Life Science Technology, Material).