Hoppa till huvudinnehållet

Roh Petas

Profilbild av Roh Petas

JML- Strateg

Detaljer

Adress
BRINELLVÄGEN 8, PLAN 5

Om mig

Som strateg i KTH Equality Office jobbar jag med jämställdhet, mångfald och lika villkor (JML) på olika nivåer. Det innefattar bl.a. strategisk planering av JML-arbetet på KTH, att följa upp och dokumentera KTH:s arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering och att ge stöd och utbildning i JML-frågor både för studenter och medarbetare.

Det bästa sättet att nå KTH Equality Office är genom att skriva till .

Om du är en student och du vill göra en anmälan om diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling så hittar du information om hur det går till på den här sidan.

Om du är anställd eller en doktorandstudent och du vill göra en anmälan om diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling så hittar du information om hur det går till på den här sidan.


Kurser

Teknik och hälsa (FCH3101), lärare | Kurswebb

Profilbild av Roh Petas