Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Thordis Arrhenius

Profilbild av Thordis Arrhenius

PROFESSOR

Detaljer

Adress
OSQUARS BACKE 5

Om mig

Thordis Arrhenius är arkitekt och forskare med ett starkt engagemang i samtida arkitektur och stadsplanering. Hennes forskning och undervisning utmärker sig av ett djupgående intresse för hur samtida arkitektur kan verka och utvecklas i en byggnadshistorisk kontext. Frågor kring vårt materiella kulturarv, hur det har bevarats och förs vidare till framtida generationer, och hur det har samlat och visats fram för en allmänhet är centrala i Arrhenius forskning. I en serie akademiska studier som spänner från Franska revolutionens museum till 1800-talets friluftsmuseum och vidare till 1900-talets bostadsutställningar och 70-talets aktivistutställningar har Arrhenius byggt upp en specifik kunskap om museum och utställningar i relation till arkitektur. Det internationella forskningsprojektet Place and Displacement; Exhibiting Architecture (Norska Forskningsrådet 2011-2014) undersökte till exempel arkitekturutställningens roll i mottagandet av modern arkitektur i Skandinavien och resulterade i bland annat antologin Place and Displacement, Exhibiting Architecture, (Arrhenius et al., Müller Publisher, Zurich, 2014).  Seminarieserien och utbildningsinitiativet Experimental Preservation (i samarbete med  Columbia University)  resulterade i antologin Experimental Preservation (Arrhenius et al., Müller Publisher, Zurich, 2016 ). 

Arrhenius monografi The Fragile Monument; on Conservation and Modernity(Artifice, London 2012) som byggde på hennes avhandling, behandlade restaureringsteoriernas historia i det moderna Europa. Monografin har recenserats i flera framstående vetenskapliga tidskrifter och används som ett referensverk inom kulturarvsstudier. 

Arrhenius håller för närvarande på att bygga upp det interskandinaviska och tvärdisciplinära forskningsprojekt, Restoring the Welfare State; Heritage and the Recent Past. Projektet behandlar välfärdsstatens arkitektur och dess framtid och har utvecklats i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan, Oslo Universitet, Konstakademiens Arkitektskole, KADK Köpenhamn och Köpenhamns Universitet. Projektet har nyligen beviljat medel (NOS-HS Workshop Grant/ VR) för en serie symposier under tematiken Nordiska modeller for arkitektur och välfärd. 


Kurser

Examensarbete inom arkitektur, avancerad nivå (A52EXA), lärare | Kurswebb

Kunskapskommunikation inom arkitekturforskning (F1A5034), examinator | Kurswebb

Seminariekurs, avancerad nivå 4HT (A42SEH), lärare | Kurswebb

Seminariekurs, avancerad nivå 4VT (A42SEV), lärare | Kurswebb

Seminariekurs, avancerad nivå 5HT (A52SEH), lärare | Kurswebb

Seminariekurs, avancerad nivå 5VT (A52SEV), lärare | Kurswebb

Studioprojekt, avancerad nivå (A42A13), lärare | Kurswebb

Studioprojekt, avancerad nivå (A42B13), lärare | Kurswebb

Studioprojekt, avancerad nivå (A42C14), lärare | Kurswebb

Studioprojekt, avancerad nivå (A42D14), lärare | Kurswebb

Studioprojekt, avancerad nivå (A52A13), lärare | Kurswebb

Studioprojekt, avancerad nivå (A52B13), lärare | Kurswebb

Profilbild av Thordis Arrhenius