Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Elias Alfredo Zea Marcano

Profilbild av Elias Alfredo Zea Marcano

BITR. UNIVERSITETSLEKTOR

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 8
E-post
Rum

Om mig

Född i Caracas, Venezuela, i 1989. Elektrotekniksexamen vid Universidad Simón Bolívar (Caracas, 2013), och doktorsexamen i farkostteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), (Stockholm, 2017) under handledning av Prof. Ines Lopez Arteaga. Postdoc (2018-2019) och forskare (2020-2023) vid Marcus Wallenberg Laboratoriet för Ljud och Vibrationsforskning (MWL). Jag är mottagaren av den "Best Paper and Presentation Award for Young Researchers" av den European Acoustics Association, vid den 23:e International Congress on Acoustics (Aachen, 2019) och ett Etableringsbidrag beviljad av Vetenskapsrådet (Stockholm, 2020).

Sedan Mars 2023 är jag biträdande universitetslektor inom teknisk akustik vid MWL, med intressen som sträcker sig från teoretisk akustik till experimentella metoder, och starkt fokus på signalbehandling, harmonisk analys, och datadrivna metoder. Jag är recensent i flera internationella journaler inom akustik, vibrationer, och signalbehandling: The Journal of the Acoustical Society of America; Journal of Sound and Vibration; Applied Acoustics; Mechanical Systems and Signal Processing, EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing; Acta Acustica; Noise Control and Engineering Journal; Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control. Jag är gästeditor i Journal of Theoretical and Computational Acoustics.

Nyheter

Nuvarande forskningsprojekt

 • Glesmodelering av vågfält i rumtid, med tillämpningar som akustiska fält i rum och kapillärvågor i vatten
 • Datadriven modelering av resonansfrekvenser och egenmoder i dagliga akustiska miljöer, med tillämpningar i ljuddämpning och stadsplanering
 • Mätningar av ljudabsorptionskoefficient av finita material med djupinlärning
 • Ljudgenereringsmekanismer i fysiologiska flöden
 • Hållbar luftfart gällande buller, flygtrafikledning, och droner

Min forskning finanseras av Vetenskapsrådet och den Europeiska kommissionen.

Utvalda publikationer

 1. Zea, Laudato, and Andén (2024), "A continuous boostlet transform for acoustic waves in space–time," arXiv:2403.11362.
 2. Zea et al. (2023), "Sound absorption estimation of finite porous samples with deep residual learning,"Journal of the Acoustical Society of America,154(4), 2321–2332.
 3. Zea and Laudato (2021), "On the representation of wavefronts localized in space-time and wavenumber-frequency domains,"JASA Express Letters,1(5), 054801.
 4. Zea, Fernandez-Grande, and Lopez Arteaga (2020), "Separation of rail and wheel contributions to pass-by noise with sparse regularization methods,"Journal of Sound and Vibration,487, 115627.
 5. Zea (2019), "Compressed sensing of impulse responses in rooms of unknown properties and contents,"Journal of Sound and Vibration,459, 114871.

Alla mina publikationer finns här.

Inspelade tal

Handledarerfarenhet

 • L. Emmerich, MSc pratik, KTH / TU Munich / UFSM (2024).
 • P. Aste, Examensarbete, KTH / UFSM / DTU / Siemens / NTNU (2024).
 • M. Kulbay, Examensarbete, KTH / Structor (2024).
 • A. Meroli, Examensarbete, University of Trento / KTH / Aritco Lift (2024).
 • R. Åhrling, A. Strömhall, Kandidatexamensarbete, KTH / Delta Akustik (2024).
 • J. Ling, Examensarbete, KTH / Zound Industries (2023).
 • E. Waara Ankarstrand, M. Wörman, Kandidatexamensarbete, KTH / Stiga (2023).
 • O. Lundin, Examensarbete, KTH / Siemens / NTNU (2022).
 • F. Vernersson, Examensarbete, KTH / Delta Akustik (2022).
 • M. Vourakis, Doktorand, Chalmers / KTH / Volvo (2021–).
 • R. Vestman, M. Westberg, Kandidatexamensarbete, KTH / Astrid Education (2021).
 • P. Gräsberg, V. Söderlund, Individuellt projekt SD2101, KTH / ACAD (2020).
 • J. Chow, E. Kouamé, Kandidatexamensarbete, KTH / Scania (2020).
 • A. G. Cairelli, Examensarbete (medhandledare), Politecnico di Milano (2020).
 • G. Eriksson, Individuellt projekt SD2102, KTH (2019).
 • T. van Loon, BSc praktik, Technical University of Eindhoven / ABB-CRC (2018).
 • V. Reyes, Examensarbete, University of York (2016).
 • L. Manzari*, Examensarbete, KTH (2014).

*Beviljad "Bästa Examensarbete" av det Svenska Akustiska Sällskapet i 2015.

Är du intresserad av att göra ditt exjobb med oss? Kolla vår exjobbprojekts lista i Canvas.

Examensarbete möjligheter

 • Projekt inom beräkningsmodeller för rumsakustik, i samarbete med Siemens (läs mer här).
 • Projekt inom beräkningen av individualiserade huvudrelaterade överförningsfunktioner med maskin inlärning, i samarbete med University of Cologne (läs mer här).

Undervisningserfarenhet


Kurser

Byggnadsakustik och samhällsbuller (SD2166), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom teknisk akustik, avancerad nivå (SD211X), examinator | Kurswebb

Experimentell strukturdynamik, projektkurs (SD2150), lärare | Kurswebb

Ljud och vibrationer (SD1120), lärare | Kurswebb

Signaler och mekaniska system (SD2125), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb