Till innehåll på sidan

SI150V Inledande relativitetsteori 4,5 hp

Kursen ger en enkel och lättfattlig introduktion till Einsteins berömda relativitetsteori, samtidigt som vi går djupare än rent populärvetenskapliga framställningar.

Kontakt

Studievägledningen:
Frågor om anmälan samt registrering på kurs och av poäng
E-post: info@rcn.kth.se

Kurs- och teknisk support:
E-post: mentor@nti.se
Tel. 08-506 375 90 (mån-fre 10-12 & 13-16)

Bild som visar den kända formeln E = mc^2
Har du någon gång funderat på vad Einsteins relativitetsteori egentligen går ut på?

Vidare behandlar vi andra kända konsekvenser av relativitetsteorin som t.ex. tvillingparadoxen, vilken handlar om hur åldern av två tvillingar påverkas av att den ena gör en rymdresa med mycket hög hastighet. Vi kommer också att förklara fysikens mest kända ekvation vilken beskriver relationen mellan energi och massa. Under kursens gång kommer du att se flera exempel på att relativitetsteorin inte enbart är en abstrakt teori. Visste du att t.ex. navigationssystemet GPS utnyttjar relativitetsteorin, eller att den ligger till grund för hur partikelacceleratorer konstrueras?

Anmälan och kurskonto

Anmälan till kursen görs genom antagning.se , Det finns möjlighet att efteranmäla  sig fram till kursstart på vissa kurstillfällen, se antagning.se. Efteranmälningar behandlas i mån av tid. Om du har några frågor kring behandlingen av din efteranmälan så kontakta KTH:s antagningsenhet.

Fyll i anmälan

För att bli antagen fyller du i ansökan nedan, det krävs att du uppfyller kursens behörighetskrav. Under förutsättning att du har blivit antagen och påbörjat kursen får du en kursregistrering. Kursregistrering krävs för att dina resultat ska kunna rapporteras.

Utöver anmälan behöver du skaffa ett kurskonto till kursen

Kurskonto skapas längst ner på sidan genom länken ”skaffa/länka RCN-konto till kursen”. Finns ingen sådan länk kontaktas antagna studenter genom ett personligt mail med info om hur du kommer igång med kursen.

Har du redan ett konto på RCN/MATH.SE, behöver du ändå fylla i kurskonto för kursen och använda samma inloggningsuppgifter. Har du glömt dessa så kontakta tekniska supporten.

Våra kurser har flexibel studietakt som du kan välja när du har skaffat kurskonto till kursen. Formell antagning och kursregistrering sker dock på det kurstillfälle du anmält dig till. Du kan alltså påbörja kursen och göra prov innan kurstillfället börjar, men resultaten kommer inte registreras förrän kurstillfället startar. Se bara till att kontot och anmälan är på samma kurstillfälle. Tänk också på att om du söker studiemedel för kursen så är det viktigt att kontrollera med CSN  vilka regler som gäller, t ex om du behöver läsa inom kurstillfällets veckor (ramtid). Se gärna mer info under vanliga frågor.

Kursen ges våren 2017 i samarbete med Högskolan i Gävle (HiG). Kursen heter då FYG001 .