SF0001 Förberedande kurs i matematik 5,0 hp

Du som ska läsa en högskoleutbildning i naturvetenskap, teknik eller ekonomi behöver god kunskap i matematik. Att vara väl förberedd i matematik ger möjlighet att komma igång med goda och effektiva högskolestudier redan från starten och slippa köra fast i onödan. Matematik är en förutsättning för att klara studierna på högskolan.

Rekommenderade förkunskaper

Matematik C/Matematik 3b/Matematik 3c

Kontakt

Studievägledningen:
Frågor om anmälan samt registrering på kurs och av poäng
E-post: info@rcn.kth.se

Kurs- och teknisk support:
E-post: mentor@nti.se
Tel. 08-506 375 90 (mån-fre 10-12 & 13-16)

Antagningsenheten:
Frågor om antagning och efteranmälan via antagning.se
E-post: admissions@kth.se
Tel: 08-790 94 40 (mån 13-15, tis-fre 9.30-11.30)

KTH erbjuder nedanstående förberedande kurs i matematik i samarbete med flera andra högskolor. Dessa ingår under sommaren i kampanjen Sommarmatte.se.

Sommarmatte på Facebook: facebook.com/sommarmatte

SF0001 Förberedande kurs i matematik, 5 hp

Kursen är en överbryggning från gymnasiet in i högskolan. Även om du klarat matematiken mycket bra tidigare rekommenderar vi dig att läsa kursen.

Kursen får inte räknas med i högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen vid KTH.

Kursen ger dig de mest nödvändiga basfärdigheterna inom aritmetik, algebra och trigonometri som du absolut måste ha aktuella inför höstens studier. Du får en repetition och fördjupning av delar av matematik som behandlas i gymnasieskolans Ma A-Ma D.

Om du vill titta i kursmaterialet (teori och övningsuppgifter), se länk till kursmaterial i högerspalten. För att få tillgång till lärarsupport, examination och diskussionsforum så måste du skaffa kurskonto för inloggning (se nedan).

Anmälan

För att bli antagen ( se information om antagning här) ansöker du genom antagning.se nedan. För att ha möjlighet att bli antagen på kursen måste du uppfylla kursens behörighetskrav. Under förutsättning att du har blivit antagen och påbörjat kursen kan du erhålla en kursregistrering. Kursregistrering krävs för att dina resultat ska kunna rapporteras.

Du anmäler dig till sommarmatte.se genom någon av de högskolorna som ingår i samarbetet. Tänk på att olika lärosäten kan ha olika behörighetskrav.

Ofta kan du påbörja dina studier redan innan kursomgången startar. Vilka kursomgångar som är öppna kan du se på sommarmatte.se. Var dock noga med att lämna en anmälan så att du har möjlighet att bli antagen och kursregistrerad på kursen. 

Om du har några frågor kring behandlingen av sen anmälan kontaktar du KTH:s antagningsenhet.

Utöver anmälan behöver du skaffa ett kurskonto till kursen

Kurskonto skapas längst ner på sidan genom länken ”skaffa konto till kursen”. Finns ingen sådan länk kontaktas antagna studenter genom ett personligt mail med info om hur du kommer igång med kursen. Dessa skickas normalt sett ut ungefär en vecka innan kursstart. Har du sedan tidigare ett konto kopplat till RCN, behöver du ändå fylla i kurskonto för kursen och använda samma inloggningsuppgifter. Har du glömt dessa så kontakta tekniska supporten. Se kontakt i högerspalten.

Våra kurser har flexibel studietakt som du kan välja när du har skaffat kurskonto till kursen. Formell antagning och kursregistrering sker dock på det kurstillfälle du anmält dig till. Du kan alltså påbörja kursen och göra prov innan kurstillfället börjar, men resultaten kommer inte registreras förrän kurstillfället startar och du blivit kursregistrerad. Se bara till att kontot och anmälan är på samma kurstillfälle. Tänk också på att om du söker studiemedel för kursen så är det viktigt att kontrollera med CSN vilka regler som gäller, t ex om du behöver läsa inom kurstillfällets veckor (ramtid). Se gärna mer info under vanliga frågor.

Anmälan till kursen vid KTH öppnar via antagning.se under 2018. Vi hänvisar till informationen på sommarmatte.se. Du har även möjlighet att anmäla dig till sommarmatte.se genom någon av de andra högskolorna som ingår i samarbetet. Observera att anmälningsperioder och behörighetskrav kan variera mellan olika lärosäten.

Observera! Denna kurs hade tidigare kurskoden SF1651. Kursen SF1651 är nu nedlagd sedan 31 augusti 2016. Om du har varit antagen till kursen SF1651 måste du således göra en ny anmälan till nuvarande kurs SF0001.

Till sidans topp