Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Vision och mål

Visionen för Road2Science är att centret tillsammans med sina partner ska stärka innovationskapaciteten och den ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarheten hos väginfrastruktursektorn.

För att uppnå visionen har Road2Science 2.0 som målsättning att:

  1. Starta och stödja verksamheter som systematiskt syftar till att åtgärda identifierade GAP som är hämmande för sektorns innovations- och hållbarhetstillväxt;
  2. Utgöra en fruktbar och produktiv miljö som kan tjäna som plantskola för studenter, forskare och industri.
     
    Dessa målsättningar är öppna och långsiktiga och därför är det viktigt att centret fokuserar sitt arbete på ett antal kort- och långsiktiga verksamheter, och alltid tydliggör sambandet mellan dessa och hur de bidrar till målsättningarna. Förslaget är därför att centret som en första uppgift utvecklar en gemensam handlingsplan med sina partner där verksamheterna placeras på en tidslinje. På så sätt kan även verksamhetens budget anpassas både vad gäller nuvarande befintlig budget och nödvändiga budgetar i framtiden.