Till innehåll på sidan

KTH Exjobbportal

Välkommen till KTH:s portal för förmedling av studentuppdrag under studietiden. Här har du som företag/organisation möjlighet att hitta ny kompetens och du som student möjlighet att knyta värdefulla kontakter på arbetsmarknaden.

Examensarbete på KTH

Ett examensarbete är en kurs som utgörs av en uppsats/rapport som studenten skriver, presenterar och får högskolepoäng för. Examensarbetet pågår under tio eller tjugo veckor (15 eller 30 hp) och handleds av KTH i samarbete med företaget. Det kan påbörjas både vår- och hösttermin. Det slutgiltiga godkännandet ligger hos en examinator på KTH.

Annonsering av fasta tjänster görs via THS Career Center . För mer information vänligen kontakta Tekniska Högskolans Studentkår - THS .

Exjobbsmässan i Kista

En gång per termin anordnar Skolan för elektroteknik och datavetenskap i Kista en exjobbsmässa där företag och forskargrupper får presentera sina exjobbsmöjligheter för studenter inom ICT-området.