Projektarbete om rymdhotell

Under våren 2016 så gjorde studenterna i kursen Bemannad Rymdfart ett projektarbete där de designade rymdhotell med mål att driftsättas år 2022. Två team jobbade parallellt för att ta fram varsitt hotell och varje team har beskrivit fyra olika områden av hotellet: "Overall coordination", "Vehicle concept", "Human aspects" och "Logistics and operations".

Innehållsansvarig:Jahangir Jazayeri
Tillhör: KTH Rymdcenter
Senast ändrad: 2016-11-16