Vårt matematiska universum

Efter att ha vunnit KTH:s stora pris 2015 höll Max Tegmark en föreläsning om vårt matematiska universum i november samma år.

Max Tegmark beskrev hur vi människor gång på gång underskattar storleken på vårt kosmos och den mänskliga förmågan att förstå det. Varför är vårt universum så fyllt av matematiska mönster att vi har kunnat använda matematik för att förutsäga Neptunus, radiovågor, Higgs-partikeln och kunnat uppfinna allt mer kraftfull teknologi? Vad kan vi göra för att morgondagens teknologi inte ska leda till mänsklighetens utplåning utan till en inspirerande framtid?

Innehållsansvarig:Jahangir Jazayeri
Tillhör: KTH Rymdcenter
Senast ändrad: 2016-11-16