Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Alfvénföreläsning

Strävan efter fusionskraft – med utgångspunkt från Hannes Alfvéns värv

Välkommen till årets Alfvénföreläsning med Professor Steven Cowley!
Cowley är en teoretisk fysiker och internationell auktoritet inom fusionsenergi. Han är den sjunde direktören för Princeton Plasma Physics Laboratory sedan 2018 och professor i astrofysik vid Princeton. Han var verkställande direktör för UK Atomic Energy Authority och chef för Culham Centre for Fusion Energy år 2023.

Tid: To 2023-10-12 kl 17.00 - 18.00

Plats: https://www.kth.se/places/room/id/31e731ab-b185-46b4-b0d3-bd2408563a3e

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/62224930891

Språk: Engelska

Medverkande: Sir Steven Cowley

Exportera till kalender

Den globala investeringen i fusionsforskning har fördubblats under de senaste tre åren då privata företag har anslutit sig till strävan efter fusionskraft. Behovet av ett hållbart, koldioxidfritt energialternativ för att komplettera intermittenta förnybara källor är tydligt. Fusion är, under förutsättning att det fungerar, just ett sådant alternativ. Emellertid måste enorma vetenskapliga utmaningar övervinnas för att fusion ska bli kommersiellt genomförbar. Under det kommande decenniet kommer många av dessa utmaningar att behandlas i den internationella experimentanläggningen ITER som för närvarande byggs i Frankrike.

De nya fusionsföretagen strävar efter att påskynda utvecklingen av ett kommersiellt system. Men de måste också hantera utmaningarna med att hålla fusionsplasma instängt. För över åttio år sedan introducerade Hannes Alfvén två enkla men djupgående idéer - Alfvénvågen och styrcenterrörelsen - som fortfarande ligger till grund för utmaningen. Förutsägbara datorverktyg som är förankrade i Alfvéns idéer har ersatt empirisk förståelse för fusionsystem som har styrts av turbulens under det senaste decenniet. Förståelse av optimala fusionsystem har initierats och resulterar i nya och överraskande konfigurationer.

Värdar: Michael Tendler, Professor emeritus, Fusion Plasmafysik. Göran Marklund, Tidigare chef för divisionen för Rymd och Plasmafysik divisionen. Christer Fuglesang, Direktör för KTH:s rymdcentrum

Arrangemanget stöds av Kungl. Vetenskapsakademien genom dess Nobelinstitut för fysik