Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lunchseminarium - Gröna rymdfärder

Välkommen till vårt nästa lunchseminarium, öppet för alla, så ta med din lunch och lyssna på en intressant föreläsning!

Tid: Ti 2024-02-27 kl 12.15 - 12.45

Plats: Gröten, Nymble, Drottning Kristinas väg 15-19

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/61902640478

Språk: Engelska

Medverkande: Tore Brinck

Exportera till kalender

Sammanfattning:

Vi ser idag en accelererande tillväxt av rymdfart och denna trend förväntas bestå inom överskådlig framtid. En förväntad konsekvens är hårdare krav på framdrivningssystem, inte bara ur ett prestandaperspektiv utan även vad gäller miljöaspekter och hållbarhet. Den här presentationen kommer att beskriva dagens mest avancerade system och diskutera behovet av förbättrade drivmedel och alternativa framdrivningsmetoder. Tore Brinck kommer att börja med uppskjutningssystem för rymdfärder och diskutera den utveckling av kemiska drivmedel som skett sedan Apolloprogrammet, tillsammans med strategier för framtiden. Därefter följer en kartläggning av olika framdrivningssystem för satelliter med tonvikt på elektrisk framdrivning, där drivmedel bestående av sällsynta ädelgaser förväntas ersättas med mer hållbara molekylära alternativ. Slutligen kommer han att beröra potentiella lösningar för långa rymdtransporter inom vårt solsystem. Under presentationen kommer Tore också ge exempel på KTH-forskning som syftar till att möta framtida utmaningar inom framdrivning.