Till innehåll på sidan

Rymdtribologi

Välkommen till ett av våra månatliga seminarier!
Presenteras på KTH och digitalt på zoom.

Tid: On 2022-06-01 kl 15.15 - 16.00

Plats: E3, Osquars backe 14

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/61902640478

Medverkande: Román de la Presilla

Exportera till kalender

Föreläsningen kommer introducera tribologi vilket är vetenskapen kring friktion, nötning och smörjning för ytor, och hur rymden kan tänkas påverka det. Román kommer att prata om de olika smörjningsregimer som kan uppstå vid diverse mekanismer i rymden och dessutom ge en generell överblick av smörjmedel, beläggningar och testnivåer vid flyg , samt ett urval av fallstudier som är av kunskapsvärde.

Även om rymdrelaterad teknologi kan uppfattas som bisarrt vid en första anblick, så kan kullager, kugghjul, ledskruvar, gångjärn, ställdon och många andra allmänt förekommande mekaniska komponenter, vara avgörande för att framgångsrikt kunna använda alla möjliga sorters redskap för rymdfart.

Det är en unik vetenskaplig och teknisk utmaning att säkerställa systemens pålitlighet och livstid. En möjlig oförmåga att veckla ut solpaneler, rikta antenner, stabilisera och kontrollera attituden av rymdfarkosten eller att misslyckas med uppdragsspecifik utrustning ombord, kan helt eller delvis förneka ett uppdrag och medföra enorma kostnader.

Tribologiska misslyckanden i dessa system är inte ovanliga, och då samtidigt som kommersiella satelliter skjuts upp varje år samt att rymdorganisationer och privata sektorn visar på växande koordination gällande att rikta in sig på varaktig mänsklig närvaro på månen och en ökande mängd utmanande uppdrag inom nästa årtioende. Vårt beroende av dessa tekniker för utforskning av rymden, kommunikation, väderstudier och en mängd andra strävanden är implicit ett beroende av den tribologiska förmågan i dessa underliggande mekaniska systemen. 

Innehållsansvarig:Ceona Lindstein
Tillhör: KTH Rymdcenter
Senast ändrad: 2022-05-21