Till innehåll på sidan

Seminarium - 6G för Connected Sky

Välkomna till det nya årets första seminarium!

Tid: On 2024-02-14 kl 13.15 - 14.00

Plats: Lecture hall E2, Osquars backe 2, floor 2

Exportera till kalender

Sammanfattning:

Flygande fordon blir osedvanligt allmänt förekommande på grund av framsteg inom flyg- och rymdindustrin. Förutom redan driftsatta satelliter i geosynkrona omloppsbanor (GEO), blir satelliter i låga omloppsbanor (LEO) utplacerade i stort antal för att erbjuda anslutning till markanvändare. Även högaltitud-plattformar (HAPs) står som ett annat anslutningsalternativ för markanvändare. Dessutom håller obemannade flygfordon, drönare, och flygande taxibilar på att framträda som användare i luften, vilket kräver robust och pålitlig kommunikationsanslutning för säker och trygg drift. Även om det finns olika anslutningslösningar som är specifika för vissa begränsade områden, är integrerade anslutningslösningar och en holistisk nätverksarkitektur avgörande för att låsa upp potentialen hos de senaste framstegen och skapa nya tjänster för både mark- och luftanvändare. I denna kontext kommer detta föredrag att sammanfatta visionen och tidiga resultat av "6G for Connected SKY"-projektet med fokus på pålitlig och robust anslutning för luft- och markanvändare via flexibla och anpassningsbara 6G-nätverk med integrerad mark- och icke-markbunden anslutning.

Föredragshållare:

Cicek Cavdar är docent och leder en forskargrupp inom Intelligent Network Systems vid EECS-skolan på KTH. Hon avslutade sina doktorandstudier i datavetenskap vid University of California, Davis och vid Istanbul Technical University, Turkiet, år 2009. Hon hade ledande roller i flera europeiska projekt inom områdena flygkommunikation och gröna nätverk, såsom EU EIT Digital-projekten "5GrEEn: Towards Green 5G Mobile Networks" och "Seamless Direct Air to Ground Communications (DA2GC) in Europe- ICARO-EU". 2015-2018 tjänstgjorde hon som ledare för det svenska klustret inom EU Celtic Plus-projektet SooGREEN "Service Oriented Optimization of Green Mobile Networks", och sedan 2018 har hon samma roll i EU Celtic Plus-projektet AI4Green "Artificial Intelligence for Green Mobile Networks". Hennes forskningsintressen inkluderar design och analys av telekommunikationsnätverk med fokus på icke-markbundna nätverk, UAV-kommunikation, cellfria nätverksarkitekturer, edge/cloud computing och AI-assisterade gröna nätverk. Hon är teknisk koordinator för EU-projektet 6G-SKY - 6G for Connected Sky som har startat.

Innehållsansvarig:Ceona Lindstein
Tillhör: KTH Rymdcenter
Senast ändrad: 2024-01-24