History and Theory of Architecture 3:1 World Architecture

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Hej och välkomna till kursen i Världsarkitektur hösten 2020!

Lärare är Jennifer Mack och Frida Rosenberg.

Mer info om kursens upplägg, litteratur m.m. presenteras vid kursstart.

Teachers

Feedback News