Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Architectural Technology 3:1 Building, City, Process

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Byggnad, Stad, Process - Årskurs 3, höstterminen

Kursen utgår från olika teman där vi lär oss om stadsbyggnadsprocessen och stadens olika system samt byggteknikens grundläggande principer. Föreläsningar blandas med övnings­upp­gifter och litteraturen är vald för att stödja de olika momenten. En introduktion till kursen hålls vid första tillfället där schema, litteratur och övningsuppgifter presenteras.

Kursansvarig & examinator: Ann Legeby

Lärare: Stefan Petersson och Ann Legeby

Teachers