Geoscience

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kursen Geovetenskap AE1106 (6hp) för  Energi- och Miljöprogrammet

Geologi

Kursen ges av institutionen för Mark- och Vattenteknik och är obligatorisk för Energi- och Miljöprogrammet, inriktning CENMI3MHI, Vatten och miljöteknik.
Kursen behandlar grundläggande kunskap om de naturgivna förutsättningarna för hållbart och miljöanpassat samhällsbyggande med särskild tonvikt på geologiska förhållanden, dvs markens egenskaper och nyttjande.
Kursen använder BILDA som plattform. Kursansvarig lärare är prof Bo Olofsson. boolof@kth.se.
Feedback News