Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Geoscience

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kursen Geovetenskap AE1106 (6hp) för  Energi- och Miljöprogrammet

Geologi

Kursen ges av institutionen för Mark- och Vattenteknik och är obligatorisk för Energi- och Miljöprogrammet, inriktning CENMI3MHI, Vatten och miljöteknik.
Kursen behandlar grundläggande kunskap om de naturgivna förutsättningarna för hållbart och miljöanpassat samhällsbyggande med särskild tonvikt på geologiska förhållanden, dvs markens egenskaper och nyttjande.
Kursen använder BILDA som plattform. Kursansvarig lärare är prof Bo Olofsson. boolof@kth.se.

Teachers