Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2017 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 28 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location: V33
Mon 28 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location: V21
Wed 30 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location: V21
Week 36 2017 Show in My Schedule
Wed 6 sep 08:00-19:00 Studiebesök
HT 2017
Study visit
Note: Studieresa
Fri 8 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2017
Seminar
Location: L51
Week 37 2017 Show in My Schedule
Mon 11 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location: M32
Wed 13 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location: V21
Wed 13 sep 13:00-16:00 Övrigt
HT 2017
Övrigt
Note: Eget arbete/Grupparbete
Week 38 2017 Show in My Schedule
Mon 18 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location: Q31
Wed 20 sep 09:00-12:00 Övrigt
HT 2017
Övrigt
Note: Eget arbete/Grupparbete
Wed 20 sep 13:00-16:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Fri 22 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location: L22
Note: OBS! salsbyte
Fri 22 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2017
Seminar
Location: Q21
Week 39 2017 Show in My Schedule
Mon 25 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location: L22
Fri 29 sep 09:00-12:00 Seminarium
HT 2017
Seminar
Location: E2
Fri 29 sep 13:00-16:00 Övrigt
HT 2017
Övrigt
Note: Eget arbete/Grupparbete
Week 40 2017 Show in My Schedule
Mon 2 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location: V11
Wed 4 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location: L21
Wed 4 oct 13:00-16:00 Övrigt
HT 2017
Övrigt
Note: Eget arbete/Grupparbete
Fri 6 oct 09:00-12:00 Seminarium
HT 2017
Seminar
Location: L1
Week 41 2017 Show in My Schedule
Wed 11 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location: V12
Fri 13 oct 08:00-12:00 Redovisning
HT 2017
Presentation
Location: M38
Note: gr a
Fri 13 oct 13:00-17:00 Redovisning
HT 2017
Presentation
Location: M38
Note: gr b
Week 43 2017 Show in My Schedule
Fri 27 oct 14:00-18:00 Tentamen
HT 2017
Examination
Location: U21, U41
Feedback News