News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

September 2017
Scheduling staff created event 28 April 2017
Scheduling staff edited 22 September 2017

2b098719-4677-433b-aacc-b5f042822eeec20a7c02-6377-43a0-bf94-d5a623e9f760

OBS! salsbyte

Scheduling staff edited 29 May at 13:06

['CENMI_SUTHSS_3', 'CENMI_HSSMHI_3', 'CSAMH_TTK_3', 'CENMI_SUEKEM_3', 'CENMI_KEMSAMH_SPL_3', 'CSAMH_MHI_3', 'CSAMH_SPLENMI_SUE_3', 'CENMI_MHISUT_3']

 
Scheduling staff created event 28 April 2017
Scheduling staff edited 31 August 2017

ÖvFöreläsning

ÖvFöreläsning

Scheduling staff edited 14 September 2017

73ae0170-23c4-463c-a6ae-7a7d6b064e3b

Scheduling staff edited 29 May at 13:06

['CENMI_SUTHSS_3', 'CENMI_HSSMHI_3', 'CSAMH_TTK_3', 'CENMI_SUEKEM_3', 'CENMI_KEMSAMH_SPL_3', 'CSAMH_MHI_3', 'CSAMH_SPLENMI_SUE_3', 'CENMI_MHISUT_3']

 
August 2017
Scheduling staff created event 31 August 2017
Scheduling staff edited 29 May at 13:22

['CENMI_SUTHSS_3', 'CENMI_HSSMHI_3', 'CSAMH_TTK_3', 'CENMI_SUEKEM_3', 'CENMI_KEMSAMH_SPL_3', 'CSAMH_MHI_3', 'CSAMH_SPLENMI_SUE_3', 'CENMI_MHISUT_3']

 
Scheduling staff created event 31 August 2017
Scheduling staff edited 29 May at 13:22

['CENMI_SUTHSS_3', 'CENMI_HSSMHI_3', 'CSAMH_TTK_3', 'CENMI_SUEKEM_3', 'CENMI_KEMSAMH_SPL_3', 'CSAMH_MHI_3', 'CSAMH_SPLENMI_SUE_3', 'CENMI_MHISUT_3']

 
Scheduling staff created event 31 August 2017
Scheduling staff edited 29 May at 13:22

['CENMI_SUTHSS_3', 'CENMI_HSSMHI_3', 'CSAMH_TTK_3', 'CENMI_SUEKEM_3', 'CENMI_KEMSAMH_SPL_3', 'CSAMH_MHI_3', 'CSAMH_SPLENMI_SUE_3', 'CENMI_MHISUT_3']

 
Scheduling staff created event 31 August 2017
Scheduling staff edited 29 May at 13:22

['CENMI_SUTHSS_3', 'CENMI_HSSMHI_3', 'CSAMH_TTK_3', 'CENMI_SUEKEM_3', 'CENMI_KEMSAMH_SPL_3', 'CSAMH_MHI_3', 'CSAMH_SPLENMI_SUE_3', 'CENMI_MHISUT_3']

 
Scheduling staff created event 31 August 2017
Scheduling staff edited 29 May at 13:22

['CENMI_SUTHSS_3', 'CENMI_HSSMHI_3', 'CSAMH_TTK_3', 'CENMI_SUEKEM_3', 'CENMI_KEMSAMH_SPL_3', 'CSAMH_MHI_3', 'CSAMH_SPLENMI_SUE_3', 'CENMI_MHISUT_3']

 
Scheduling staff created event 28 April 2017
Scheduling staff edited 28 August 2017

6d755462-55f2-43a3-8312-e2285c572e40

Scheduling staff edited 31 August 2017

ÖvningSeminarium

ÖvningSeminarium

Scheduling staff edited 29 May at 13:06

['CENMI_SUTHSS_3', 'CENMI_HSSMHI_3', 'CSAMH_TTK_3', 'CENMI_SUEKEM_3', 'CENMI_KEMSAMH_SPL_3', 'CSAMH_MHI_3', 'CSAMH_SPLENMI_SUE_3', 'CENMI_MHISUT_3']

 
Scheduling staff created event 28 April 2017
Scheduling staff edited 31 August 2017

ÖvFöreläsning

Onsdag 13 september 2017 kl 109:00 - 12:00

ÖvFöreläsning

Scheduling staff edited 29 May at 13:06

['CENMI_SUTHSS_3', 'CENMI_HSSMHI_3', 'CSAMH_TTK_3', 'CENMI_SUEKEM_3', 'CENMI_KEMSAMH_SPL_3', 'CSAMH_MHI_3', 'CSAMH_SPLENMI_SUE_3', 'CENMI_MHISUT_3']

 
Scheduling staff created event 28 April 2017
Scheduling staff edited 31 August 2017

FöreläsningSeminarium

FöreläsningSeminarium

Scheduling staff edited 29 May at 13:06

['CENMI_SUTHSS_3', 'CENMI_HSSMHI_3', 'CSAMH_TTK_3', 'CENMI_SUEKEM_3', 'CENMI_KEMSAMH_SPL_3', 'CSAMH_MHI_3', 'CSAMH_SPLENMI_SUE_3', 'CENMI_MHISUT_3']

 
Feedback News