Safety in the Making

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen behandlar säkerhet och trygghet ur ett interdisciplinärt perspektiv med fokus på boende- och stadsmiljö. Kursen kopplas teori till praktik med hjälp av fallstudier och föreläsare från praktik och akademi och riktar sig till studenter inom samhällsplanering, kriminologi och (landskaps-) arkitektur samt till praktiker inom kommuner, brottsförebyggande organisationer och polisen.

Teachers

Feedback News