Real Estate Information Technology

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursansvarig

Gyözö Gidofalvi, gyozo(a)kth.se

Föreläsare

Jonas Nelson, nelson(a)kth.se

Labassistent

Appointed annually. In 2021:

Patrik Grenert, grenert(a)kth.se

Linus Bäckström, linbac(a)kth.se

Förkunskapskrav:

Informationsteknik

Kurslitteratur:

Geografisk Informationsbehandling: teori, metoder, och tillämpningar, Lars Harrie, 2013. ISBN: 9789144088778. Textboken kan köpas på Kårbokhandeln

Kursbeskrivning 

Kursen ger grundläggande kunskaper om geografiska informationssystem (GIS) med tillämpningar från fastighetsdatabasen. Kursen består av föreläsningar, laborativa övningar och ett mindre projekt.

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig tentamen, TEN2 (3.0 hp) och godkända laborationer, LAB2 (3.0 hp) och projektuppgifter, PRO1 (1.5 hp).

Teachers

Feedback News