Real Estate Information Technology

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursansvarig

Gyözö Gidofalvi, gyozo(a)kth.se

Föreläsare

Jonas Nelson, nelson(a)kth.se

Labassistent

Appointed annually. In 2022:

Yu Gao, yugao(a)kth.se

Bokuan Li, bokuan(a)kth.se

Förkunskapskrav:

Informationsteknik

Kurslitteratur:

Geografisk Informationsbehandling: teori, metoder, och tillämpningar, Lars Harrie, 2013. ISBN: 9789144088778. Textboken kan köpas på Kårbokhandeln

Kursbeskrivning 

Kursen ger grundläggande kunskaper om geografiska informationssystem (GIS) med tillämpningar från fastighetsdatabasen. Kursen består av föreläsningar, laborativa övningar och ett mindre projekt.

Kursfordringar 
Godkänd skriftlig tentamen, TEN2 (3.0 hp) och godkända laborationer, LAB2 (3.0 hp) och projektuppgifter, PRO1 (1.5 hp).

Teachers

Feedback News