Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Thu 1 nov 09:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Nils Brown, Nicolas Francart
Location M23
Fri 2 nov 09:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Nils Brown, Nicolas Francart
Location L22
Week 45 2018 Show in My Schedule
Thu 8 nov 09:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Nils Brown, Nicolas Francart
Location E34
Fri 9 nov 10:00-13:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Nils Brown, Nicolas Francart
Location M23
Fri 9 nov 14:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Nils Brown, Nicolas Francart
Location M24
Week 46 2018 Show in My Schedule
Tue 13 nov 09:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Nils Brown, Nicolas Francart
Location L22
Thu 15 nov 09:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Nils Brown, Nicolas Francart
Location M35
Thu 15 nov 13:00-16:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Nils Brown, Nicolas Francart
Location M32
Fri 16 nov 10:00-13:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Nils Brown, Nicolas Francart
Location Q34
Week 47 2018 Show in My Schedule
Tue 20 nov 09:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Nils Brown, Nicolas Francart
Location E33
Thu 22 nov 09:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Nils Brown, Nicolas Francart
Location M23
Fri 23 nov 10:00-16:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Nicolas Francart
Location Kloker, Toker
Week 48 2018 Show in My Schedule
Tue 27 nov 09:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Nils Brown, Nicolas Francart
Location L21
Thu 29 nov 09:00-12:00 Handledning
HT 2018
Tutorial Teachers: Nils Brown, Nicolas Francart
Fri 30 nov 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete
Note: Eget arbete
Week 49 2018 Show in My Schedule
Fri 7 dec 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete
Note: Eget arbete
Week 50 2018 Show in My Schedule
Tue 11 dec 08:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar Teachers: Nils Brown, Nicolas Francart
Note: Egen sal Teknikringen 10B
Week 2 2019 Show in My Schedule
Mon 7 jan 08:00-17:00 Tentamen
HT 2018
Examination Teachers: Nils Brown, Nicolas Francart
Note: Hemtenta
Tue 8 jan 08:00-17:00 Tentamen
HT 2018
Examination Teachers: Nils Brown, Nicolas Francart
Note: Hemtenta
Feedback News