Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 4 2014 Show in My Schedule
Tue 21 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture
Location: L31
Tue 21 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture
Location: L31
Fri 24 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture
Location: L44
Fri 24 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture
Location: L31
Week 5 2014 Show in My Schedule
Tue 28 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture
Location: L31
Tue 28 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture
Location: L31
Fri 31 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture
Location: L31
Fri 31 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture
Location: L31
Week 6 2014 Show in My Schedule
Tue 4 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture
Location: L44
Tue 4 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture
Location: L42
Fri 7 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture
Location: L43
Fri 7 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture
Location: L31
Week 7 2014 Show in My Schedule
Tue 11 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture
Location: L31
Tue 11 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture
Location: L42
Fri 14 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture
Location: L31
Fri 14 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture
Location: L31
Week 8 2014 Show in My Schedule
Tue 18 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture
Location: L44
Thu 20 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture
Location: Q13
Fri 21 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture
Location: L31
Week 9 2014 Show in My Schedule
Tue 25 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture
Location: L31
Week 10 2014 Show in My Schedule
Mon 3 mar 13:00-17:00 Seminarium
VT 2014
Seminar
Location: L42
Wed 5 mar 08:00-12:00 Seminarium
VT 2014
Seminar
Location: Q24
Wed 5 mar 13:00-17:00 Seminarium
VT 2014
Seminar
Location: L42
Fri 7 mar 08:00-12:00 Seminarium
VT 2014
Seminar
Location: L43
Fri 7 mar 13:00-17:00 Seminarium
VT 2014
Seminar
Location: L43
Week 12 2014 Show in My Schedule
Tue 18 mar 09:00-13:00 Tentamen
VT 2014
Examination
Location: L41, L42
Feedback News