News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

December 2020
Event Omtenta, 10 June 2021 14:00
Changed by scheduling staff 7 May at 18:31
Scheduling staff created event 16 November at 13:57
Scheduling staff edited 18 December at 11:10

18d4f5ec-2048-4036-95cd-91bc1ba475a4, 6b51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bf, a229bb4f-812f-4463-b687-ab91b18092c6Digital

['AI15242517V211', 'AI25171524V211']

['CSAMH_FEFJ_3', 'TFOBM_1', 'TFAFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3']

Scheduling staff edited 7 May at 18:31

['AI25171524V211', 'AI15242517V211']

['CSAMH_FEFJ_3', 'TFOBM_1', 'TFAFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3']

 
Scheduling staff created event 16 November at 03:34
Scheduling staff edited 16 November at 13:57

['AI25171524V211', 'AI15242517V211']

['TFOBM_1', 'CSAMH_FEFJ_3', 'TFAFKTFAFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3']

Scheduling staff edited 17 November at 03:33

['AI15242517V211', 'AI25171524V211']

['TFOBM_1', 'TFAFK_3', 'CSAMH_FEFJCSAMH_FEFJ_3', 'TFAFK_3']

Scheduling staff edited 20 November at 03:34

['AI25171524V211', 'AI15242517V211']

['TFOBM_1', 'CSAMH_FEFJ_3', 'TFAFK_3', 'TFOBM_1']

Scheduling staff edited 17 December at 20:40

e83fd1d2-eeff-4462-aa8d-9fb32ac7a7d3Digital

['AI15242517V211', 'AI25171524V211']

['CSAMH_FEFJ_3', 'TFAFK_3OBM_1', 'TFOBM_1AFK_3']

Scheduling staff edited 7 May at 18:31

['AI25171524V211', 'AI15242517V211']

['CSAMH_FEFJ_3', 'TFOBM_1', 'TFAFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3']

 
Scheduling staff created event 16 November at 03:34
Scheduling staff edited 16 November at 13:57

['AI25171524V211', 'AI15242517V211']

['TFOBM_1', 'CSAMH_FEFJ_3', 'TFAFKTFAFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3']

Scheduling staff edited 17 November at 03:33

['AI15242517V211', 'AI25171524V211']

['TFOBM_1', 'TFAFK_3', 'CSAMH_FEFJCSAMH_FEFJ_3', 'TFAFK_3']

Scheduling staff edited 20 November at 03:34

['AI25171524V211', 'AI15242517V211']

['TFOBM_1', 'CSAMH_FEFJ_3', 'TFAFK_3', 'TFOBM_1']

Scheduling staff edited 4 December at 03:32

['AI15242517V211', 'AI25171524V211']

['CSAMH_FEFJ_3', 'TFAFKTFAFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3', 'TFOBM_1']

Scheduling staff edited 17 December at 20:40

Digital, e83fd1d2-eeff-4462-aa8d-9fb32ac7a7d3

['TFAFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3', 'TFOBM_1', 'TFAFK_3']

Scheduling staff removed the event 5 January at 11:11
 
Scheduling staff created event 16 November at 13:57
Scheduling staff edited 17 December at 20:40

Digital, e83fd1d2-eeff-4462-aa8d-9fb32ac7a7d3

['AI15242517V211', 'AI25171524V211']

['CSAMH_FEFJ_3', 'TFOBM_1', 'TFAFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3']

Scheduling staff edited 7 May at 18:31

['AI25171524V211', 'AI15242517V211']

['CSAMH_FEFJ_3', 'TFOBM_1', 'TFAFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3']

 
Scheduling staff created event 16 November at 03:34
Scheduling staff edited 16 November at 13:57

['AI25171524V211', 'AI15242517V211']

['TFOBM_1', 'CSAMH_FEFJ_3', 'TFAFKTFAFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3']

Scheduling staff edited 17 November at 03:33

['AI15242517V211', 'AI25171524V211']

['TFOBM_1', 'TFAFK_3', 'CSAMH_FEFJCSAMH_FEFJ_3', 'TFAFK_3']

Scheduling staff edited 20 November at 03:34

['AI25171524V211', 'AI15242517V211']

['TFOBM_1', 'CSAMH_FEFJ_3', 'TFAFK_3', 'TFOBM_1']

Scheduling staff edited 4 December at 03:32

['AI15242517V211', 'AI25171524V211']

['CSAMH_FEFJ_3', 'TFAFKTFAFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3', 'TFOBM_1']

Scheduling staff edited 17 December at 20:40

24565f05-ff18-4306-a50b-24be99ced05d, Digital

['TFAFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3', 'TFOBM_1', 'TFAFK_3']

Scheduling staff edited 7 May at 18:31

['AI25171524V211', 'AI15242517V211']

['CSAMH_FEFJ_3', 'TFOBM_1', 'TFAFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3']

 
Scheduling staff created event 16 November at 03:34
Scheduling staff edited 16 November at 13:57

['AI25171524V211', 'AI15242517V211']

['TFOBM_1', 'CSAMH_FEFJ_3', 'TFAFKTFAFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3']

Scheduling staff edited 17 November at 03:33

['AI15242517V211', 'AI25171524V211']

['TFOBM_1', 'TFAFK_3', 'CSAMH_FEFJCSAMH_FEFJ_3', 'TFAFK_3']

Scheduling staff edited 20 November at 03:34

['AI25171524V211', 'AI15242517V211']

['TFOBM_1', 'CSAMH_FEFJ_3', 'TFAFK_3', 'TFOBM_1']

Scheduling staff edited 4 December at 03:32

['AI15242517V211', 'AI25171524V211']

['CSAMH_FEFJ_3', 'TFAFKTFAFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3', 'TFOBM_1']

Scheduling staff edited 17 December at 20:40

Digital, e83fd1d2-eeff-4462-aa8d-9fb32ac7a7d3

['TFAFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3', 'TFOBM_1', 'TFAFK_3']

Scheduling staff edited 7 May at 18:31

['AI25171524V211', 'AI15242517V211']

['CSAMH_FEFJ_3', 'TFOBM_1', 'TFAFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3']

 
Scheduling staff created event 16 November at 03:34
Scheduling staff edited 16 November at 13:57

['AI25171524V211', 'AI15242517V211']

['TFOBM_1', 'CSAMH_FEFJ_3', 'TFAFKTFAFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3']

Scheduling staff edited 17 November at 03:33

['AI15242517V211', 'AI25171524V211']

['TFOBM_1', 'TFAFK_3', 'CSAMH_FEFJCSAMH_FEFJ_3', 'TFAFK_3']

Scheduling staff edited 20 November at 03:34

['AI25171524V211', 'AI15242517V211']

['TFOBM_1', 'CSAMH_FEFJ_3', 'TFAFK_3', 'TFOBM_1']

Scheduling staff edited 4 December at 03:32

['AI15242517V211', 'AI25171524V211']

['CSAMH_FEFJ_3', 'TFAFKTFAFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3', 'TFOBM_1']

Scheduling staff edited 17 December at 20:40

Digital, e83fd1d2-eeff-4462-aa8d-9fb32ac7a7d3

['TFAFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3', 'TFOBM_1', 'TFAFK_3']

Scheduling staff edited 7 May at 18:31

['AI25171524V211', 'AI15242517V211']

['CSAMH_FEFJ_3', 'TFOBM_1', 'TFAFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3']

 
Scheduling staff created event 16 November at 13:57
Scheduling staff edited 17 December at 20:40

Digital, e83fd1d2-eeff-4462-aa8d-9fb32ac7a7d3

['AI15242517V211', 'AI25171524V211']

['CSAMH_FEFJ_3', 'TFOBM_1', 'TFAFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3']

Scheduling staff edited 7 May at 18:31

['AI25171524V211', 'AI15242517V211']

['CSAMH_FEFJ_3', 'TFOBM_1', 'TFAFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3']

 
Scheduling staff created event 16 November at 13:57
Scheduling staff edited 17 December at 20:40

51bef3c0-b64f-4fe6-a398-0c46fc57955b, Digital

['AI15242517V211', 'AI25171524V211']

['CSAMH_FEFJ_3', 'TFOBM_1', 'TFAFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3']

Scheduling staff edited 7 May at 18:31

['AI25171524V211', 'AI15242517V211']

['CSAMH_FEFJ_3', 'TFOBM_1', 'TFAFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3']

 
Feedback News