Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2016 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 29 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2016 Period 1
Lecture
Location: Alfvénsalen
Wed 31 aug 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2016 Period 1
Lecture
Location: Alfvénsalen
Fri 2 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2016 Period 1
Lecture
Location: Alfvénsalen
Week 36 2016 Show in My Schedule
Mon 5 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2016 Period 1
Lecture
Location: Alfvénsalen
Tue 6 sep 08:00-10:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L31, L41, L42, L43
Tue 6 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L31, L41, L42, L43
Tue 6 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L31, L41, L42, L43
Tue 6 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: K53
Tue 6 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L41
Wed 7 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2016 Period 1
Lecture
Location: Alfvénsalen
Thu 8 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L44
Fri 9 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2016 Period 1
Lecture
Location: Alfvénsalen
Fri 9 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: Q11, Q13, Q15, Q17
Week 37 2016 Show in My Schedule
Mon 12 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2016 Period 1
Lecture
Location: Alfvénsalen
Tue 13 sep 08:00-10:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L31, L41, L42, L43
Tue 13 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L31, L41, L42, L43
Tue 13 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L31, L41, L42, L43
Tue 13 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: M38
Tue 13 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L21
Wed 14 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2016 Period 1
Lecture
Location: Alfvénsalen
Thu 15 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L44
Fri 16 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2016 Period 1
Lecture
Location: Alfvénsalen, V2
Fri 16 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L31, L41, L42, L43
Week 38 2016 Show in My Schedule
Mon 19 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L44
Mon 19 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2016 Period 1
Lecture
Location: V3
Tue 20 sep 08:00-10:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L31, L41, L42, L43
Tue 20 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L31, L41, L42, L43
Tue 20 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L31, L41, L42, L43
Tue 20 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: B24
Tue 20 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: V11
Wed 21 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2016 Period 1
Lecture
Location: Alfvénsalen
Wed 21 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L31, L41, L42, L43
Thu 22 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2016 Period 1
Lecture
Location: V3
Thu 22 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L44
Thu 22 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L31, L41, L42, L43
Fri 23 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L31, L41, L42, L43
Fri 23 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Note: Ingen ledig sal.
Fri 23 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2016 Period 1
Lecture
Location: Alfvénsalen
Fri 23 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L21
Fri 23 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L31, L41, L42, L43
Week 39 2016 Show in My Schedule
Mon 26 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L44
Mon 26 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2016 Period 1
Lecture
Location: V3
Tue 27 sep 08:00-10:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L31, L41, L42, L43
Tue 27 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L31, L41, L42, L43
Tue 27 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L31, L41, L42, L43
Tue 27 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: M37
Tue 27 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L21
Wed 28 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L31, L41, L42, L43
Thu 29 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2016 Period 1
Lecture
Location: V3
Thu 29 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L44
Thu 29 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L31, L41, L42, L43
Fri 30 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L31, L41, L42, L43
Fri 30 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: V11
Fri 30 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L21
Fri 30 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L31, L41, L42, L43
Week 40 2016 Show in My Schedule
Tue 4 oct 08:00-10:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L31, L41, L42, L43
Tue 4 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016 Period 1
Lecture
Location: V3
Tue 4 oct 13:00-15:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L31, L41, L42, L43
Tue 4 oct 13:00-15:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: H32
Tue 4 oct 15:00-17:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L21
Thu 6 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2016 Period 1
Lecture
Location: V3
Fri 7 oct 15:00-17:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L31, L41, L42, L43
Week 41 2016 Show in My Schedule
Tue 11 oct 08:00-10:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L31, L41, L42, L43
Tue 11 oct 13:00-15:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L31, L41, L42, L43
Tue 11 oct 15:00-17:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L42
Fri 14 oct 15:00-17:00 Seminarium
HT 2016 Period 1
Seminar
Location: L31, L41, L42, L43
Week 43 2016 Show in My Schedule
Wed 26 oct 14:00-18:00 Tentamen
HT 2016 Period 1
Examination
Location: Q11, Q13, Q15, Q17, ...
Feedback News